Vår kommentar til Statens jernbanetilsyns rapport om Romeriksporten

Statens jernbanetilsyn har ført tilsyn med Bane NOR etter at to tog med omkring 550 passasjerer ble stående fast i Romeriksporten i over fire timer den 12. desember 2022. Her er vår kommentar til rapporten som kom i dag.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 9. mars 2023 klokken 15:23

Oppdatert: 15. mars 2023 klokken 18:09

Portrettbilde av Sverre Kjenne, konserndirektør for Drift og teknologi i Bane NOR

Konserndirektør for Drift og teknologi, Sverre Kjenne. Foto: Aksel Jermstad, Bane NOR

Tilsynets pressemelding og rapport leser du i sin helhet på  Statens jernbanetilsyns nettsider(├ąpnes i ny fane).

– Vi er veldig lei oss for situasjonen de reisende ble utsatt for i mange timer. Vi er enige med Statens jernbanetilsyn i at fire timer er altfor lenge. Vi jobber alltid for å løse slike situasjoner så raskt som mulig med sikkerhet som førsteprioritet, sier Sverre Kjenne, konserndirektør for Drift og teknologi i Bane NOR.

Bane NOR og Statens jernbanetilsyn har helt sammenfallende interesse: At ingen liv skal gå tapt på jernbanen. Nå foreligger den endelige rapporten etter hendelsen i Romeriksporten. Mange av funnene er i tråd med det vi selv har funnet i våre egne undersøkelser etter hendelsen.

– Vår vurdering var, og er fortsatt, at det var mye tryggere for passasjerene å sitte inne i toget så lenge det lå en strømførende kabel på utsiden av toget. Hvis vi hadde hatt en nødsituasjon der liv og helse stod på spill, hadde vi koblet på nødetatene og i samarbeid med dem gjennomført en evakuering. I slike situasjoner tar vi også større risiko, sier Sverre Kjenne.

– Vi skal selvfølgelig følge opp tilsynets vedtak. Vi håper imidlertid ikke at rapporten og pressemeldingen fra tilsynet sår tvil om at det er trygt å kjøre tog i Norge. Vi er blant de aller sikreste jernbanene i Europa, og jobber kontinuerlig med sikkerhet i Bane NOR, legger han til.

Når vi har feil på jernbanen, spesielt rundt Oslo, vil dette påvirke mange tog i form av forsinkelser. Under hendelsen i Romeriksporten fulgte togleder prinsippene våre om

  1. å ivareta liv og helse
  2. redusere ulempen for flest mulig reisende

I dette tilfelle betydde det at noen reisende fikk en større ulempe mens andre ble lite påvirket. Vi registrerer at tilsynet mener dette er feil prioritering. Dette er et dilemma som tilsynet nå har kommet med sitt syn på.


Publisert: 9. mars 2023 klokken 15:23

Oppdatert: 15. mars 2023 klokken 18:09