Sikkerhet først – så åpner vi Follobanen

Vi har ikke så mange hemmeligheter i Bane NOR. Men, det hender at vi holder noe for oss selv inntil vi har alle fakta på bordet. Det gjør vi for å være helt sikre på at det vi forteller er både etterrettelig og pålitelig.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 22. februar 2023 klokken 15:44

Oppdatert: 10. mars 2023 klokken 02:00

Bildet av nattarbeid på i sporet på Follobanen.

Nattarbeider på Follobanen i januar 2023. Foto: Aleksander Haugdal, Bane NOR

Vi hemmeligholder heller ikke fremdriftsplanen for åpning av Follobanen, slik Aftenposten påstår. De første ukene etter hendelsen på Follobanen den 19. desember, skapte vi derimot en forventning hos pendlere og andre togreisende som vi ikke klarte å innfri. Utfordringene på Follobanen var større enn vi først antok, noe som førte til et større utbedringsarbeid og utsettelse av åpningsdatoen. Etter 25. januar har vi derfor valgt å ikke sette ny dato for åpning av Follobanen.

Alle trygt hjem!

I stedet jobber vi sammen med Vy med tentative åpningsdatoer. Dette er ikke hemmelig, slik Aftenposten påstår. Men, vi velger å ikke offentliggjøre noen åpningsdato før vi er helt sikre på at vi har rettet alle feil - og at det er trygt for både reisende og ansatte på jernbanen å reise på Follobanen gjennom Blixtunnelen. 24. februar skal vi sammen med Vy ta en beslutning om Follobanen er klar for idriftsetting 5. mars.

Fra test til funksjonell drift

Nå er vi midt i et omfattende testprogram der vi både gjennomfører ulike tester, kjører testturer med tog og måler og analyserer data vi samler inn. Hele hensikten med testprogrammet er nettopp å avdekke utfordringer og reparere der det eventuelt trengs før vi kan åpne banen igjen.

Da vi gjennomførte en planlagt kortslutningstest 16. februar, ble det registrert forsinket utkobling på en bryter. Det ble gjennomført tiltak, og mandag 20. februar ble det utført en ny kortslutningstest. Bryteren fungerte da som forventet. I løpet av testprogrammet har vi avdekket mindre feil som har blitt utbedret underveis.

Testkjører helt frem til åpningen

Testkjøringen med tog går også bra. Tirsdag 21. februar kjørte vi 39 testturer med tog mellom kl. 0900- 1500. Vi har kjørt testturer med tog siden søndag 5. februar, men har hatt noen opphold underveis i for å analysere enkeltforhold nærmere, slik som observasjonen under kortslutningstesten.

Testkjøringen skal pågå fram til Follobanen åpner for trafikk. Datoen for når Follobanen åpner er ikke hemmelig, den er ukjent – helt frem til alle våre tester er godkjent og det igjen kan kjøres tog gjennom Blixtunnelen.

Forventningsstyring

Nå ser vi frem til å komme med oppdatert og forhåpentligvis positiv informasjon om når vi kan åpne Follobanen, etter Jernbanedirektoratets møte med Vy og oss fredag 24. februar.


Publisert: 22. februar 2023 klokken 15:44

Oppdatert: 10. mars 2023 klokken 02:00