Ser frem til gjennomgang av Follobanen

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård varsler en ekstern gjennomgang av Follobanen. Vi ser frem til et grundig arbeid og svar på hvorfor og hvordan dette kunne skje.

  • Follobanen
  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 3. januar 2023 klokken 18:08

Oppdatert: 10. mars 2023 klokken 02:00

Bildet av et tog som står ved perrrongen på Ski stasjon

En av de første avgangene på den nye Follobanen fra Ski stasjon. Foto: Øystein Grue, Jernbanedirektoratet

Først må vi beklage til alle de som skulle reist klimavennlig med den nye Follobanen. Vi jobber nå for å rette feilen. Det har vi tro på at vi skal klare innen 1. februar.

Nå har statsråden varslet en ekstern gjennomgang, og det ser vi fram til. Vi har et sterkt ønske om å komme til bunns i hva som har utløst denne situasjonen. Det blir viktig for oss som byggherre å lære av denne hendelsen, så vi ikke havner i en lignende situasjon igjen. Bane NOR skal bidra til å styrke samfunnet gjennom utviklingen av en mer klimavennlig transportsektor. Å få Follobanen i gang igjen er vårt ansvar, og det vi har fokus på nå.

Vi er kjent med at det er blitt stilt spørsmålstegn ved anlegget for returstrøm og jording. De tekniske løsningene har vært underdimensjonert, noe som førte til varmgang og røykutvikling. Nå blir dette en garantisak som vi vil ta opp med vår totalentreprenør for Follobanen, Acciona Ghella (AGJV).

Redegjørelsen hos statsråden

I møtet med statsråden forklarte konsernsjef Gorm Frimannslund og utbyggingsdirektør Stine Undrum at Bane NOR hadde testet anlegget med gjennomkjøring av over 200 tog før åpningen den 11. desember. Første driftsuke ble gjennomført uten problemer relatert til selve tunnelen. Det var varme- og røykutvikling 19. og 23. desember og Follobanen ble derfor stengt inntil videre.

Bane NOR nedsatte umiddelbart en arbeidsgruppe for å finne ut hva som har feilet. Både entreprenør og rådgivere deltar.  SINTEF er engasjert for å gjøre uavhengige analyser.

Vår hypotese om årsakene til feil er todelt:

  1. Kvalitetssvikt på skjøting av kabler. Dette er vi i gang med å reparere (skjøte på nytt). Vi fikk raskt tak i utstyr og reservedeler. Ny skjøting startet i romjulen og er pågående.

  2. Designfeil på løsningen for jording av returstrømsanlegget. Vi er i tett dialog med vår hovedentreprenør og deres underentreprenør med gjennomgang av valgt design for returstrømhåndtering. Vår hypotese er at dimensjoneringen er feil / for liten for mengden returstrøm som skapes ved togkjøring. Utfordringene ble ikke avdekket under ukene med testkjøring. Vi jobber videre med situasjonen og vil beslutte nødvendige endringer i design så snart de nødvendige analysene er gjennomført.

Samferdselsministeren har bedt om en skriftlig redegjørelse med frist 16. januar. 


Publisert: 3. januar 2023 klokken 18:08

Oppdatert: 10. mars 2023 klokken 02:00