Revidert nasjonalbudsjett: Jernbanen får «priskompensasjon»

Regjeringen foreslår et tilskudd til jernbanen som skal utjevne årets prisstigning. Det er viktig for å få gjennomført planlagte tiltak på jernbanen i 2023. Fjorårets sterke prisvekst gjorde at flere tiltak måtte utsettes.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 11. mai 2023 klokken 13:03

Illustrasjonsbilde av en perrong på Oslo S.

Å redusere forsinkelser og innstilte avganger krever vesentlig økt satsing på vedlikehold og fornyelse over tid. Det er derfor positivt at årets prisvekst vil kompenseres. Foto: Simen Slette Sunde, Bane NOR

Bane NOR og Jernbanedirektoratet har i våre innspill til neste Nasjonal transportplan for 2025-2036 vedlikehold og fornyelse som vår hovedprioritet de kommende årene. Målet er å bedre driftsstabiliteten. Derfor er det positivt at det legges opp til en priskompensasjon i årets reviderte nasjonalbudsjett.

– Det er nødvendig for å holde framdriften i våre prosjekter og få gjennomført planlagt vedlikehold for 2023, sier Henning Bråtebæk, konstituert konsernsjef i Bane NOR.

I praksis betyr det rundt 370 millioner kroner til våre utbyggingsprosjekter og om lag 170 millioner kroner til drift og vedlikehold.

En stor og kompleks jobb

Jernbanen er gammel og slitt, og mer ekstremvær, flom og skred påvirker driftsstabiliteten. Samtidig har vi hatt en kraftig økning i antall reisende og gods på jernbanen. Vi er glade for at flere bruker jernbanen, og at våre kunder lykkes. Vi må imidlertid sørge for at vedlikeholdet økes slik at vi holder tritt med slitasjen økt trafikk medfører på en aldrende infrastruktur. 

Bane NOR har iverksatt en rekke tiltak som til sammen skal styrke infrastrukturen, og har troen på at disse prosjektene vil ha god effekt. Det betyr imidlertid ikke at folk kan forvente noen rask bedring, jernbanen har et vedlikeholdsetterslep på rundt 26 milliarder kroner. Å bedre punktligheten krever vesentlig økt satsing på vedlikehold og fornyelse over tid. Det er derfor positivt at årets prisvekst vil kompenseres.

– Arbeidet med vedlikehold skal rette opp slitasjen som skjer på en sterkt trafikkert jernbane hver dag. Det gjør ikke nødvendigvis infrastrukturen bedre, men det hindrer forfall. Samtidig skal vi fornye infrastrukturen og bygge nytt. Det tar tid, men skal bidra til å styrke togtilbudet i framtida, avslutter Bråtebæk.


Publisert: 11. mai 2023 klokken 13:03