Oppdatert status om testprogrammet på Follobanen

Mandag denne uka startet Bane NOR testingen av Follobanen. Vi er godt i gang med testingen av anlegget. Når testkjøringen starter avhenger av når vi får strømsatt anlegget.

  • Follobanen
  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 18. januar 2023 klokken 15:28

Oppdatert: 10. mars 2023 klokken 02:00

Saken er oppdatert 4. februar.

På pressebriefen tidligere i uka orienterte vi om at vi har planlagt et omfattende testprogram for å teste Follobaneanlegget, som pågår til og med 31. januar. Vi kommuniserte tidligere denne uken at vår foreløpige plan var at testkjøring med tog skulle starte fredag 20. januar. Siden midten av januar har vi gjennomført ulike tester, reparert skjøter og gjennomført kontroller av skjøter og endeavslutninger i anlegget. Vår gjennomgang av nesten 100 koblinger har vært omfattende, og eventuelle utbedringer gjøres etter en vurdering av sannsynlighet for å finne feil.

Arbeidet med å gjennomgå skjøter og endeavslutninger har vært en mer omstendelig jobb enn først antatt. Det innebærer at vi forskyver oppstart av testkjøring med tog. Når testkjøringen starter avhenger av når vi får strømsatt anlegget.

Når vi setter på strømsystemet må det stå på i 24 timer før vi kan gå i gang med testkjøringen. I mellomtiden måler vi at energioverføringen fungerer mellom de forskjellige systemene våre. På fredag skal et arbeidstog på diesel testkjøre for å sjekke signalanlegget før strømmen skrues på.


Publisert: 18. januar 2023 klokken 15:28

Oppdatert: 10. mars 2023 klokken 02:00