Møte i Samferdselsdepartementet om Follobanen

3. januar skal Bane NORs konsernsjef Gorm Frimannslund i møte med samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, for å redegjøre for situasjonen på Follobanen.

 • Follobanen
 • Nyheter og aktuelt

Publisert: 2. januar 2023 klokken 15:13

Oppdatert: 10. mars 2023 klokken 02:00

Bilde av Ski stasjon i soloppgang en vintermorgen.

Ski stasjon en tidlig vintermorgen Foto: Øystein Grue, Jernbanedirektoratet

Vårt fokus er å gi statsråden gode svar, utfra den informasjonen vi har. Konsernsjef Gorm Frimannslund vil svare på pressens henvendelser etter at samferdselsministeren har fått vår redegjørelse.

Vi har fått og får stadig svært mange spørsmål fra presse og publikum. Vi forstår godt at det er mange som ønsker informasjon om situasjonen, og beklager at det tar tid å gi svar. Vi jobber med saken, men har ikke noe nytt å informere om, utover å gjenta det som er blitt sagt de siste ukene, og senest i morges på NRK Nyhetsmorgen:

 • Først og fremst må vi si at det å stenge Follobanen kun få dager etter åpningen, er noe av det verste som kunne skje. Vi er veldig lei oss for denne situasjonen.

 • Grunnen til at Follobanen ble stengt var at det gikk varmgang i et teknisk anlegg. Det førte til røykutvikling og problemer med strømforsyningsanlegget og returstrømmen. Da kan ikke togene kjøre. Dette skjedde to ganger. Gjennom hele jula og nyttårshelga har vi jobbet på spreng med å finne den bakenforliggende årsaken. Det gjør vi fortsatt slik at vi kan få reparert feilen og få i gang igjen togtrafikken.

 • Selv om Follobanen er stengt, går det tog mellom Oslo og Ski via Østfoldbanen. Vi kjører nesten like mange tog som planlagt, men det kan bli noen utfordringer i rushtiden. Vy supplerer med busser for å sørge for tilstrekkelig kapasitet, spesielt på hverdagene frem til Follobanen igjen kan åpnes.

 • På forhånd har vi hatt drøyt 200 testkjøringer av tog gjennom Blixtunnelen. Det ble avdekket noen feil som vi fikk fikset opp i. Feilen med returstrømmen oppsto først etter at Follobanen ble åpnet for full trafikk. Det skulle naturligvis ikke skje, og derfor jobber vi nå med feilsøking.

 • Som byggherre har Bane NOR et ansvar for denne situasjonen. Akkurat nå er vårt fokus å få Follobanen i gang igjen. I mellomtiden vil vi ikke spekulere i hvorfor dette har skjedd, hva som har gått galt, og hvilke konsekvenser det kan få, hva det vil koste eller kommentere andre uavklarte spørsmål.

Informasjon til reisende

Flere har kontaktet oss og spurt om det er mulig å få tilbake penger for periodebilletter. Til det må vi dessverre svare at billettprisene ikke er noe vi i Bane NOR rår over. Det er togselskapene som har det ansvaret.

Noen spør også om hvorfor vi ikke kan ha helt lik ruteplan som før Follobanen åpnet. Det er fordi en rekke andre togavganger er endret, på begge sider av Oslo, i den nye ruteplanen for 2023. Vi kan derfor ikke bare gå tilbake til den ruteplanen som var før åpningen av tunnelen. Det er mye trafikk som må tas hensyn til og en detaljert kabal som skal gå opp.

Slik kjører togene frem til 9. januar 2023:

 • Alle rushtidstog innstilles.
 • Tog Østre linje fra Ski til Oslo innstilles. Det må byttes tog på Ski for reisende på Østre linje
 • Tog til og fra Moss kjøres med timesavganger ikke halvtimesavganger.
 • Lokaltog (L2) Stabekk – Ski kjøres halvtimesavganger, ikke kvartersavganger.
 • Ellers kjøres øvrige tog som før ruteendring.

Slik kjører togene fra 9. januar 2023:

 • L2 Ski–Oslo S: Kjøres med halvtimesavganger mellom Ski og Høvik. I tillegg kjøres det halvtimesavganger mellom Kolbotn og Høvik. Disse togene har avgang Oslo S xx:04 og xx:32. Innsatstog mellom Kolbotn og Oslo S innstilles.

 • R21 Moss–Oslo S: Kjøres med halvtimesfrekvens hele dagen, alle dager, hele uka. Avgang Oslo S xx:10 og xx:40, ankomst Oslo S xx:18 og xx:48.

 • R22 Rakkestad/Mysen–Oslo S: Innstilles mellom Ski og Oslo S. Skal du reise mellom Ski og Oslo S må du bytte til de andre togene som kjører. Merk at du må bytte plattform på Ski stasjon.

 • R23 Ski–Oslo S: Alle avganger innstilles.

 • RE20 Göteborg/Halden–Oslo S: Alle avganger kjøres. Togene har avgang fra Oslo S xx:01 og ankommer Oslo S xx:51, slik de gjorde før 11. desember. Innsatstogene får avgang Oslo S xx:28, ankomst xx:21.

Publisert: 2. januar 2023 klokken 15:13

Oppdatert: 10. mars 2023 klokken 02:00