Klart for gods på skinner gjennom Indre Østfold

Etter ønsker fra Østfold-industrien, kan det igjen kjøres tømmer og gods på østre linje. Det fjerner lastebiler fra veiene, kutter utslipp og sparer selskapene for penger.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 12. oktober 2023 klokken 09:19

Tømmerstokker, en truck som kan løfte tømmer og godsvogner til transport på jernbanen.

Å få inn tømmer på jernbanen til Borregaard i Sarpsborg og Norsk Skog i Halden, sparer selskapene for store utgifter. Foto: Simen Slette Sunde, Bane NOR

Til vanlig går godstrafikken gjennom fylket på vestre linje, via Fredrikstad. Det skal den fortsatt gjøre. Sporene gjennom Indre Østfold skal kun brukes i såkalte avvikssituasjoner. Det betyr i perioder der vestre linje er stengt over lengre tid, som for eksempel under vedlikeholdsarbeid om sommeren.

– Dette betyr mye for oss. Vi får ett godstog om dagen med tømmerlast. Det sparer veiene for rundt 20 lastebiler, er en god og klimavennlig løsning, og sparer oss for kostnader. Det er viktig at vi fortsatt har denne muligheten i perioder der vestre linje er stengt, forteller Tone Horvei Bredal, kommunikasjonsdirektør for Borregaard. 

En kvinne og to menn i gule refleksvester og hjelmer, i et område med tømmerlagring og transport.

Glade for godstransport på østre linje (fra venstre): Tone Horvei Bredal, kommunikasjonsdirektør for Borregaard, Carsten Dybevig, direktør kommunikasjon og samfunnskontakt i Norske Skog, og godsdirektør Oskar Stenstrøm i Bane NOR. Foto: Simen Slette Sunde, Bane NOR

Slipper omvei gjennom Sverige

Industrikonsernet i Sarpsborg er fornøyd med løsningen, og det er ikke mindre glede å spore hos Norske Skog i Halden:

– Dette er vinn-vinn-vinn! sier Carsten Dybevig, direktør kommunikasjon og samfunnskontakt i Norske Skog. 

Han utdyper: 

– Mellom 60 og 70 prosent av tømmeret som kommer inn til oss, går på jernbanen. Det sparer veiene for 15.000 lastebiler i året. Nå slipper vi å kjøre godstog fra Kongsvinger via Sverige, når vestre linje er stengt. Vi sparer penger når vi kan bruke østre linje, forteller Dybevig. 

Tomme godsvogner som skal frakte tømmer.

Hver dag kommer det inn ett godstog fullt av tømmer til Borregaard. Det erstatter rundt 20 lastebiler på veiene. Foto: Simen Slette Sunde, Bane NOR

Har forsterket bruer på østre linje

Alternativet til gods på bane, er bruk av lastebil eller fraktebåter. Det er dyrere enn transport på jernbane. Godsdirektør Oskar Stenstrøm i Bane NOR er glad for løsningen: 

– Vi lytter til gode idéer, og søkte Statens jernbanetilsyn om lov til å kjøre gods over østre linje i avvikssituasjoner. Nå har vi fått tillatelse. Og selv om det kun skal skje unntaksvis, er det bra for klimaet, industrien i Østfold og andre godstransportører, sier Stenstrøm. 

Han mener det er viktig at vi utnytter jernbanenettet til fulle, med de omkjøringsmulighetene som finnes. 

– Derfor har vi gjort en del oppgraderinger på østre linje, slik at det kan kjøres gods her. Vi har blant annet forsterket bruer og byttet ut eldre skinnegang, forklarer Stenstrøm.

Bilde av hundrevis av tømmerstokker som ligger i to store rader.

Norske Skog i Halden får fraktet tømmer blant annet fra terminalen på Kongsvinger. De sparer penger når lasten går gjennom Østfold, og slipper omveien om Sverige. Foto: Simen Slette Sunde, Bane NOR


Publisert: 12. oktober 2023 klokken 09:19