Megakrana kan løfte 1350 tonn

Til å heve bruelementene til Randklev bru på land har vi leid en dansk kran som kan løfte 1350 tonn.

  • Ekstremværet Hans
  • Nyheter og aktuelt
  • Prosjektnyheter
  • Gjenoppbygging av Randklev bru

Publisert: 4. oktober 2023 klokken 11:09

Denne krana skal løfte bruelementene på land.

Denne krana skal løfte bruelementene på land. Foto: BMC Heavy Cranes A/S

Vi forbereder nå løfteoperasjonen av de to bruelementene, som hver veier 270 tonn. Til å hjelpe oss med dette har vi måttet leie en stor kran fra Danmark da det ikke finnes store nok kraner til en slik løfteoperasjon i Norge. Krana som skal benyttes er en Liebherr LR 11350. 

Krana har en totalvekt på ca. 1450 tonn, og opereres av en sjåfør som sitter inne i krana. En Supervisor er på plassen og dirigerer den. Kranbommen, som skal løfte bruelementene, har en lengde på 84 meter. Den har en kløftekapasitet på 329 tonn på 58 meter, som er avstanden fra senter kran til løftet, det vil si den midterste bruseksjonen.

Vi har leid kranen fra BMS Heaavy Cranes AS, og det er Crane Norway som skal montere krana og løfte bruelementene opp fra Gudbrandsdalslågen.

Forbereder oss på at megakrana kommer

Denne uka har vi startet arbeidet med å lage en fylling i Gudbrandsdalslågen på sørsiden av jernbanebrua. Vi bygger en fylling omtrent 25 meter ut i elva som den store krana skal stå på for å heise i land de to bruelementene. Vi bruker grov stein til å lage fyllingen, og den blir på om lag 6000 kubikk masser. Vi vil også plastre fyllingen utvending slik at den har et solid erosjonssikret lag.

Vi har installert et webkamera på riggområdet ved bru.  Her kan du følge status for forberedelsene til å løfte bruelemtene på land. (åpnes i ny fane)(├ąpnes i ny fane)

Vi har søkt og fått tillatelse til å lage fyllingen i elva av Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE).

 -  Vi har etablert et område ved elva der krana skal rigges i første omgang. Når vi har løftet bruelementene på land blir de to fagverkene lagt her og undersøkt for eventuelle skader. Det gir oss en optimal innsikt i hva som skal til for å reparere dem, og utføre jobben på stedet, sier banedirektør Eivind Bjurstrøm i Bane NOR.

Randklev bru sør for Ringebu fikk store skader i forbindelse med ekstremværet «Hans». De store vannmengdene i Gudbrandsdalslågen førte til at et av brufundamentene ble ødelagt, og dermed seg to av bruelementene ut i elva.

 - Vi jobber nå på spreng for å kunne reetablere bruforbindelsen over elva slik at vi kan kjøre gjennomgående tog på Dovrebanen så raskt som mulig. Hvis vi kan bruke bruelementene igjen, bygge opp et nytt fundament og løfte bruelementene på plass igjen vil det ta kortere tid før vi kan gjenåpne Dovrebanen for gjennomgående trafikk enn om vi må bygge helt ny bru, sier Bjurstrøm.

Flere store arbeidsmaskiner jobber med lage fylling i elva.

Vi lager en fylling i elva som krana skal stå på. Foto: Steinar Sletto, Øst-RIV AS

Gjenåpner Fåvang stasjon

Bane NOR har startet arbeidet med å gjenåpne Fåvang stasjon. Her er vi i gang med å bygge en midlertidig plattform som skal være klar til bruk når ny ruteplan blir tatt i bruk i midten av desember.

Planen er at det blir en kortest mulig strekning med buss for tog på Dovrebanen til beste for de reisende, og at det kun blir buss for tog mellom Fåvang og Ringebu i påvente av at bruforbindelsen over elva er reetablert.

I tillegg til å forlenge plattformen skal vi etablere en løsning for bussene som skal kjøre til og fra Fåvang stasjon.

På Dovrebanen går det nå tog mellom Oslo og Lillehammer og mellom Dombås og Trondheim,  og buss mellom Lillehammer og Dombås.

På strekningen Ringebu - Dombås gikk det flere mindre jordras i etterkant av ekstremværet «Hans», som vi har jobbet med å utbedre. Denne delen av Dovrebanen vil etter planen åpne for persontogtrafikk i slutten av oktober.

Støy langs Rørosbanen

Som følge av at deler av godstrafikken ble flyttet til Rørosbanen opplever flere beboere langs jernbanen her mer støy. Bane NOR har stor forståelse for at denne unntakssituasjonen er belastende for de som bor nære Rørosbanen. Sikkerhet er vårt viktigste hensyn, og dersom godstransporten hadde blitt flyttet til veien, så hadde det medført en betydelig økt risiko for ulykker og gitt stor belastning på veinettet. Ett godstog alene tilsvarer 30 lastebiler. Situasjonen er midlertidig, men svært nødvendig inntil jernbanetrafikken kan gå som normalt igjen på Dovrebanen.

 


Publisert: 4. oktober 2023 klokken 11:09