Redegjørelsene om Follobanen og Romeriksporten

Samferdselsdepartementet ba om to redegjørelser i desember 2022. En om hendelsene i Romeriksporten og en om hendelsen på Follobanen.

  • Follobanen
  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 17. januar 2023 klokken 13:02

Oppdatert: 10. mars 2023 klokken 02:00

Bildet av innsiden av Blixtunnelen på Follobanen

Fra Blixtunnelen på Follobanen Foto: Nicolas Tourrenc, Bane NOR

17. januar sendte Jernbanedirektoratet (SJT) en rapport om hendelsene i Romeriksporten og på Follobanen i desember 2022, til Samferdselsdepartementet. Bane NORs redegjørelser om hendelsene er vedlegg til rapporten. Du finner de her:

Les redegjørelsene om stenging av Follobanen og hendelse i Romeriksporten

I vår redegjørelse om hendelsen på Follobanen har vi gitt en innføring i de vurderingene som ble gjort før oppstart av Follobanen 11. desember 2022, av hendelsesforløpet samt årsaker og tiltak, utfra hva vi foreløpig har undersøkt. Bane NOR har igangsatt en intern gjennomgang av hendelsen som vår interne undersøkelses- og analyseenhet gjennomfører. I tillegg har styret igangsatt en ekstern gjennomgang.

- Vi har stor forståelse for at statsråden ønsket en redegjørelse om hendelsene på Follobanen og i Romeriksporten. Jeg vil understreke at vi vil komme med en mer utfyllende redegjørelse for hendelsen i Follobanen når vi har full innsikt i hva som har skjedd og hvordan det kunne skje, i de gjennomgangene som er igangsatt. Jeg kan forsikre statsråden om at vårt absolutte fokus er å få Follobanen i gang igjen slik at de reisende skal få tilbake togtilbudet de ble lovet, sier konsernsjef i Bane NOR Gorm Frimannslund.

I redegjørelsen om hendelsen i Romeriksporten 12. desember 2022, beskriver vi hendelsesforløpet, årsaken, evakuering av passasjerer og tiltak.

- Det er viktige tilbakemeldinger fra statsråden i dag. Vi må bli bedre på å forebygge og håndtere denne type hendelser. Det er også bra at Statens jernbanetilsyn iverksetter tilsyn for å undersøke vår håndtering av hendelsen med tanke på sikkerhet og beredskap, sier konsernsjefen.


Publisert: 17. januar 2023 klokken 13:02

Oppdatert: 10. mars 2023 klokken 02:00