Gorm Frimannslund trer av som konsernsjef

Sammen med styret i Bane NOR har Frimannslund besluttet at han går av som konsernsjef i statsforetaket.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 14. mars 2023 klokken 16:29

Portrettbilde av Grom Frimannslund, avtroppende konsernsjef i Bane NOR

Grom Frimannslund, avtroppende konsernsjef i Bane NOR Foto: Aksel Jermstad, Bane NOR

Frimannslund har lang erfaring fra samferdselssektoren. Han var mange år i Widerøe og SAS-systemet, før han i 2014 kom til Jernbaneverket. Høsten 2016 ble Frimannslund utnevnt som konsernssjef for Bane NOR. Nå har han og styret blitt enige om at det er riktig å fratre rollen som sjef for Bane NOR etter en krevende periode for den norske jernbanen.

- Gorm Frimannslund er en flott person som jeg har satt stor pris på å samarbeid med, sier Cato Hellesjø, styreleder i Bane NOR. Frimannslund har ledet Bane NOR gjennom krevende endringsprosesser basert på Jernbanereformen som ble vedtatt i 2015, og lagt grunnlaget for moderniseringen av jernbanen og utvikling på knutepunktene.

Står til disposisjon til januar 2024

- Etter en krevende periode på jernbanen er det naturlig at styret vurderer toppleder. Etter seks år som konsernsjef er det heller ikke unaturlig med et skifte. Gitt den situasjonen som Bane NOR er i så er dette en løsning som er til det beste for foretaket, sier Gorm Frimanslund, konsernsjef i Bane NOR og legger til; 

- Follobanen ble nok det utslagsgivende, men det har vært flere saker over tid som har vært en belastning for vår eier. Driftsstabilitet er et av flere andre tema. Bane NOR har et viktig samfunnsoppdrag som en ny konsernsjef nå tar videre. Jernbanen er viktig i det grønne skiftet som er i gang.

Frimannslund vil frem til og med januar 2024 være til disposisjon for foretaket.

- For mitt vedkommende har jeg en rolle ut januar 2024 som rådgiver for styreleder. Utover det skal det bli greit å bruke litt tid til å reflektere over hva som kan være et riktig neste steg for meg, avslutter han. 

Portrettbilde av Henning Bråtebæk, konstituert konsernsjef i Bane NOR

Henning Bråtebæk, konstituert konsernsjef i Bane NOR Foto: Aksel Gjermestad, Bane NOR

Konstituert konsernsjef på plass

Styret starter umiddelbart arbeidet med å finne ny konsernsjef for Bane NOR. Henning Bråtebæk er konstituert konsernsjef fra og med i dag. Bråtebæk kommer fra jobben som administrerende direktør i drifts- og vedlikeholdsselskapet Spordrift AS, som i går formelt ble overdratt til Bane NOR SF.

Også Henning Bråtebæk har lang erfaring fra samferdselssektoren. Han har arbeidet til sammen 15 år i NSB Bane og siden Jernbaneverket. Deretter 11 år i ledelsen på Avinor Oslo lufthavn. De siste fire årene har han vært administrerende direktør for Spordrift-konsernet.

- Jeg er trygg på at Henning Bråtebæk vil lede Bane NOR på en utmerket måte fremover. Styret ser frem til å samarbeide med ham, og vi er takknemlig for at han takket ja til rollen som konstituert konsernsjef i Bane NOR, avslutter Hellesjø.


Publisert: 14. mars 2023 klokken 16:29