Færre spor i bruk grunnet feil på sporveksel

Feil på en sporveksel mellom Skøyen og Oslo S fører til forsinkelser i togtrafikken på Østlandet. Sporvekselen må byttes ut med en ny, og det vil etter planen skje natt til lørdag.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 12. april 2023 klokken 16:34

bilde av en sporveksel

Arbeid med sporveksel i Oslotunnelen. Foto: Øystein Grue, Bane NOR

Etter at det oppsto et skinnebrudd i en sporveksel i nærheten av Nationaltheatret stasjon tidlig onsdag morgen, har det vært redusert sporkapasitet i Oslotunnelen. Dette fører til forsinkelser og innstilte tog på Østlandet. 

Det har blitt vurdert å foreta en midlertidig utbedring av skinnebruddet, men det ville medført behov for redusert kjørehastighet, og ville dermed ikke gi et bedre tilbud til togpassasjerene. Vi fortsetter derfor å kjøre togtrafikken slik som i dag, til og med fredag 14. april. Ny prognose er satt til lørdag 15. april klokken 02.00. 

Sporvekselen må byttes

Skinnebruddet innebærer at sporvekselen må byttes ut med en ny. Dette er en omfattende jobb, som må utføres på natten når det ikke kjører tog. Skulle vi gjort jobben på dagtid måtte vi ha stengt for all togtrafikk. Det ville ha ført til flere forsinkelser og dermed større konsekvenser for de reisende.

Tolinjer som påvirkes 

  • Spikkestad - Asker - Oslo S - Lillestrøm, Hovedbanen L1
  • Stabekk - Oslo S - Ski, østfoldbanen L2
    •  

Finn mer informasjon om reisen hos togselskapet


Publisert: 12. april 2023 klokken 16:34