Det rister i Blixtunnelen

Flere passasjerer på Follobanen har opplevd at det rister når de kjører gjennom Blixtunnelen. Det kan være ubehagelig, men er ikke farlig.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 7. september 2023 klokken 14:50

Bilde fra innsiden av en tunnel

Vi skal nå i gang med å justere bredden på sporet inne i Blixtunnelen. Foto: Nicolas Tourrenc, Bane NOR

Grunnen er at noen togsett ikke har godt nok slipte hjul, i kombinasjon med at sporet er blitt litt smalere. Når togselskapet får justert det første, og vi får ordnet det andre, har vi tro på at problemet vil være løst. Vibrasjoner av denne typen har vi også hatt når vi har åpnet nye strekninger, for eksempel i Holmestrandporten for noen år siden.

Blixtunnelen er bygget for å kunne justere sporbredden. Det skal vår leverandør nå i gang med, men vi vet foreløpig ikke hvor lang tid det vil ta. Arbeidet skal skje på natta, når det ikke går persontog på strekningen. Vi planlegger derfor ikke noe stans i trafikken mens denne jobben blir gjort.

Selv om ristingen kan oppleves som litt ubehagelig, er det ingen sikkerhetsrisiko knyttet til å reise med tog gjennom Blixtunnelen.


Publisert: 7. september 2023 klokken 14:50