Ingen tog mellom Bergen og Voss fra 16. november til 10. desember

Det er tett mellom togene på Bergensbanen. Slitasjen er stor, og banen trenger stadig vedlikehold. Fra 16. november til 10. desember vil flinke folk være i sving med små og store tiltak. Størst aktivitet blir det lengst i vest.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 27. oktober 2022 klokken 15:19

Oppdatert: 24. februar 2023 klokken 02:00

–Åpningen av nye Arna stasjon er en viktig milepæl i arbeidet med nytt dobbeltspor mellom Arna og Bergen, sier prosjektsjef Hans-Egil Larsen i Bane NOR. Stor stas blir det også å ta i bruk 1200 meter nye spor i nyrenovert tunnel.

–Parallelt med sporarbeidet inne i tunnelen, vil det pågå omfattende arbeid på bysiden. Arbeidet omfatter både kontaktledningsanlegg, signalanlegg og sporanlegg, forklarer Larsen. Mye er allerede utført, men nå går vi for alvor i gang med neste etappe av milliardprosjektet. Dette vil doble sporkapasiteten mellom Arna og Bergen, og sørge for at enda flere kan reise mer med tog, sier han entusiastisk.

Arbeid som gir større komfort

Samtidig med at det bygges nytt mellom Arna og Bergen, vil det foregå vedlikehold og modernisering på en rekke delstrekninger og steder mellom Arna og Voss.

–Det er supert at mange reiser med tog, men det gir slitasje. Derfor er det nødvendig med godt vedlikehold, sier banesjef Jørn Tore Nilsen.

–Vi har også stort fokus på sikkerhet. Ikke minst gjelder dette arbeidet med å fjerne usikrede planoverganger. Ved Dalegården er vi godt i gang med å bygge ny landbruksvei som vil innebære at vi kan fjerne fire usikrede og uoversiktlige planoverganger. Også ved Stanghelle stasjon har vi et viktig tiltak på gang. Her bygger vi ny gangsti langs sporet. Et tiltak som innebærer at i alt fem usikrede planoverganger fjernes.

Tett togtrafikk gir stor slitasje

 – Skinner, sviller og sporveksler utsettes for stor slitasje, og må innimellom skiftes ut. Vi utnytter denne togfrie perioden til å skifte ut om lag 1000 sviller i Romslokurvene og ved Boge. Nye sviller bidrar til mer stabile og bedre spor, og dermed økt reisekomfort, forklarer Nilsen.

Buss for tog i hele perioden

Når det foregår arbeid i sporet, kan ikke togene kjøres som vanlig. Tog blir derfor erstattet med buss mellom Voss og Bergen. For flere detaljer om alternativ transport, se Vy sin nettside. Entur-appen gir også svar på hvordan du kommer deg fra A til B mens togene står.

Mens Vy tar hånd om busstransporten, er Bane NOR opptatt av å sikre god reiseinformasjon ved stasjonene. Det gjør vi med bedre skilting til holdeplassene. Flere steder har vi også informasjonsskjermer.

– Målet vårt er å gjøre det så enkelt som mulig for de reisende å orientere seg, sier Victor Hansen, direktør for kunde -og trafikkinformasjon i Bane NOR. Det siste året har om lag 160 stasjoner fått nye informasjonsplakater som viser hvor bussene går fra. Vi har også permanente skilt som bekrefter at du er på rett holdeplass, samt i hvilken retning bussen kjører.

– Det er ellers verdt å merke seg at vi alltid bruker gul farge for informasjon om buss-for-tog eller andre avvik fra det normale. Se etter gule skilt, plakater og flagg, oppfordrer Victor Hansen.

Ikke gå i sporet 

Vi minner om at det er farlig og forbudt å ferdes i eller i nærheten av jernbanespor og høgspenningsanlegg. Selv om den vanlige togtrafikken er innstilt, kan det komme arbeidstog når som helst.


Publisert: 27. oktober 2022 klokken 15:19

Oppdatert: 24. februar 2023 klokken 02:00