Testet sikkerheten i Nordens lengste jernbanetunnel

Dramatiske scener utspilte seg under tirsdagens beredskapsøvelse i Blixtunnelen. Midt i røyken og blinkende blålys ble 174 frivillige evakuert fra et brennende tog.

  • Follobanen
  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 29. november 2022 klokken 14:23

Oppdatert: 24. februar 2023 klokken 02:00

I Norge er det krav om testing av beredskap og sikkerhet før jernbanetunneler over en kilometer kan tas i bruk. Den 20 kilometer lange Blixtunnelen mellom Oslo og Ski er Nordens lengste jernbanetunnel og måtte tirsdag til pers.

Øvelsen ble holdt nær Åsland, på grensen mellom Oslo og Nordre Follo kommune. Dette var en siste sjekk av sikkerheten før Follobanen skal åpnes for trafikk 11. desember.

– Dette har vi jobbet med i mange måneder. Totalt sett var 300-400 mennesker involvert i øvelsen. Nå har vi endelig fått testet det vi mener er Europas sikreste jernbanetunnel, sier Jan Ingvald Backer, øvingsleder i Bane NOR.

Branntog og fjernstyrt robot

Scenarioet var som følger: Et brennende tog fikk full stopp inne i tunnelen. 174 frivillige spilte passasjerer som måtte reddes ut av politi og brannvesen. Ambulansepersonell fra Oslo og Follo var kalt ut for å gi dem medisinsk hjelp.

Bane NOR stilte brann- og redningstoget til disposisjon, mens Follo brannvesen stilte med den fjernstyrte krabaten Odin, en Shark-robot til bruk under utfordrende slukkingsarbeid.

Mens maskiner pøste ut røyk inne i tunnelen, var målsettingen at redningsetatene skulle få tømt toget for folk på tre minutter, mens passasjerene skulle være i sikkerhet etter maks 20 minutter.

Surret rundt i røyken

Flere steder lå det frivillige som var sminket og skulle spille skadde. Andre virret rundt i tunnelgangene for å gi politiet en utfordring. De ble sporenstreks geleidet i sikkerhet mot Åsland eller loset trygt inn til motgående tunnel, som fungerer som rømningsvei under brann. Overalt var det vakter som passet på at ingen rotet seg bort under øvelsen.

Gjennom hele Blixtunnelen er det tverrforbindelse mellom de to tunnelløpene. Det er aldri lenger enn 250 meter til nærmeste utgang, inn til et trygt område. Hvis noe skjer i det ene tunnelløpet, vil det andre holdes røykfritt ved hjelp av overtrykksventilasjon.

Mange nødutganger

I Oslo var ansatte på Trafikkstyringssentralen involvert, mens Bane NORs beredskapsledelse satt sammen i virksomhetens hovedkontor i Schweigaardsgate 33.

– Nå har vi fått testet ut at folk selv kan redde seg ut av tunnelen. I tillegg er anlegget tilrettelagt for god innsats fra nødetatene. Vi har bygget ventilasjon gjennom hele tunnelen, uten at dette er noe krav. Det er kort avstand til utganger, og alt er skiltet og belyst, forteller Backer.

Nå gjenstår det kun noen mindre oppgaver før Follobanen er klar for åpning. Da kuttes reisetiden mellom Oslo og Ski fra 22 til 11 minutter, mens togtilbudet mer enn dobles på strekningen.  


Publisert: 29. november 2022 klokken 14:23

Oppdatert: 24. februar 2023 klokken 02:00