Stor milepæl: Hele nye Ski stasjon åpen for trafikk

Etter seks uker med stengt jernbane starter togtrafikken på Østfoldbanen opp igjen som planlagt 8. august.

  • Follobanen
  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 8. august 2022 klokken 08:05

Oppdatert: 24. februar 2023 klokken 02:00

Bilde av et tog som står inne på en flott, ny stasjon.

Ski stasjon åpner for trafikk 8. august med tre nye plattformer med seks spor, to store reisetorg, utvidet parkeringsområde og flere sykkelparkeringsplasser. Foto: Terje Borud, Bane NOR

Etter en vellykket testkjøring av strekningen Oslo S-Kråkstad/Ås/Rygge kan togtrafikken gå som normalt på Østfoldbanen og hele nye Ski stasjon kan tas i bruk av reisende og publikum.

Klokken 04:42 gikk første tog fra Ski stasjon. Endelig kan reisende benytte hele den nye stasjonen, med gjennomgang fra øst til vest og avganger fra alle spor og plattformer.

- Vi takker for tålmodigheten til reisende og naboer, og vi takker for innsatsen til nesten 600 arbeidere som i sommer har jobbet på Follobanen, sier Per David Borenstein, prosjektdirektør i Follobaneprosjektet i Bane NOR.

Når reisende i dag tar i bruk Ski stasjon, er endelig flere år med utbygging midt i hjerte av byen dermed historie.

Sommerbrudd som planlagt

Bane NOR har lagt bak seg en viktig sommer i jernbanehistorien på Østfoldbanen. I Oslo har det pågått et omfattende arbeid med ombygging av to gamle tunneler inne på Oslo S. Det har gjennom hele sommeren være stor aktivitet på jernbanen i området ved Nordenga bru, Trelastgata, Oslogate, Mosseveien, Middelalderparken og fra Lodalen til Bekkelaget.

I Ski er stasjonen ferdigstilt, og anleggsområdet er fjernet slik at reisende og publikum kan ta hele den nye stasjonen i bruk. Det har også vært arbeid på jernbane-strekningen fra Kolbotn stasjon til Ås stasjon, og fra Ås til Rygge.

Takk for tålmodigheten!

I Follobaneprosjektet har det vært mange entreprenører på jobb gjennom sommeren, i tillegg til Bane NORs byggherreteam. For enkelte naboer har anleggsarbeidet til tider vært støyende og reisende har måtte benytte buss for tog gjennom hele sommerperioden.

Med Follobanen får reisende om lag dobbelt så godt togtilbud. Tog som kjøres direkte mellom Oslo og Ski gjennom Blixtunnelen, får ned til halvert reisetid (fra 22 til 11 minutter). Samtidig fortsetter trafikken på Østfoldbanens lokallinje mellom Oslo og Ski. Follobanen, med Blixtunnelen, blir 22 km lang. Bane NOR planlegger trafikk fra og med søndag 11. desember 2022.

- Vi takker for tålmodigheten, og ser frem til å tilby Follobanen for reisende mellom Oslo og Ski. Raskere og mer effektiv reise mellom disse to byene finnes ikke, sier Borenstein.

Sluttarbeid på Oslo S i 2023

Ved Oslo S vil togtrafikken avvikles samtidig som planlagt arbeid i forbindelse med utvidelsen av sporområdet fortsetter. Dette siste sluttarbeidet ved Oslo S skal etter planen være ferdig i løpet av 2023.


Publisert: 8. august 2022 klokken 08:05

Oppdatert: 24. februar 2023 klokken 02:00