Høy temperatur om jernbanereformen

Det var trangt om plassen, høyt under taket og stort engasjement. Vi inviterte til debatt om det trengs en ny jernbanereform.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 17. august 2022 klokken 16:43

Oppdatert: 24. februar 2023 klokken 02:00

I Hurdalsplattformen har Støre-regjeringen varslet en gjennomgang av organisering og selskapsstruktur i jernbanesektoren. I lys av dette inviterte Bane NOR til debatt under Arendalsuka.

Det var ingen seter ledig og knapt plass til stående i lokalene til Thon hotel Arendal. Rapportene sier at svært mange også fulgte debatten direkte via stream i lobbyen. Organisering av jernbanen er et tema som engasjerer bredt.

Innledningsvis fikk publikum høre fra Bjørne Grimsrød ved Transportøkonomisk institutt. Han pekte på at selve organiseringen ikke nødvendigvis er utfordringen i sektoren, men mer samhandlingen internt i jernbanesektoren og tilstanden på infrastrukturen. Dette la grunnlaget for debatten.

Sentrale jernbaneaktører på scenen

Før stortingspolitikerne slapp til på scenen var et utvalg sentrale jernbaneaktører invitert for å gi sin vurdering av dagens organisering. Konsernsjef i Bane NOR Gorm Frimannslund, og assisterende jernbanedirektør Marit Rønning fra Jernbanedirektoratet pekte innledningsvis på områder som fungerer bra og noen av utfordringene sektoren står overfor.

Frimannslund trakk fram at eiendomsvirksomheten har blitt en del av Bane NOR. Det gjør at vi nå, i tillegg til å utvikle jernbanen, kan utvikle knutepunkt som gjør at folk kan bo og jobbe i nærheten av stasjonen. Vi finner eksempler på dette i Ski, Moss og på Hamar.

Marit Rønning minnet tilhørerne om at det var tverrpolitisk enighet om at det var problemer i sektoren før reformen trådte i kraft, herunder blant annet uklar oppgavefordeling, for svakt kundefokus og mangelfull intern koordinering.

I tillegg deltok både Vy, Entur, Mantena og Norske Tog. Konklusjonen innad i panelet var blant annet at de ser behov for å styrke samarbeidet internt i transportsektoren, men at det ikke nødvendigvis er behov for en ny jernbanereform.

Politisk debatt

Etter at aktørpanelet var ferdig, slapp stortingspolitikerne til på scenen. Ikke uventet ble også dette en interessant og intens debatt. Innledningsvis utfordre debattleder Irene Johansen fra Bane NOR politikerne til kort å evaluere jernbanereformen så langt; skal den beholdes, endres eller forkastes?

Partiene som sto bak jernbanereformen, var alle enige om at det er for tidlig å evaluere reformen allerede etter kun fem års eksistens. I tillegg var de enige om at reformens to hovedmål, økt kundefokus og mer for pengene, fortsatt må stå i fokus.

Arild Hermstad fra MDG pekte på sin side på at det kan være nødvendig å gjøre endringer i sektoren uten av dette nødvendigvis bør innebære en ny reform.

Fra regjeringspartiene møtte Erling Sande fra SP, som også er leder i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, og Jone Blikra fra AP.

Sande påpekte at selv om dagens regjering har andre politiske mål så vil de møte arbeidet med åpent sinn, og at det kanskje ikke blir nødvendig å endre alt. Samtidig understreket Sande at dagens regjeringspartier har gått til valg på endring – og at man da bør forvente seg at endringer vil forekomme.

Blikra fra AP understreket standpunktet om at viktige samfunnsstrukturer og oppgaver ikke skal løses gjennom konkurranse, men heller av fellesskapet. Blikra trakk fram at man i lys av dette må sikre et godt tilbud til befolkningen uavhengig av geografi og økonomi.

Debatten kun så vidt i gang

Politikerne trakk avslutningsvis fram i positive ordelag, at sektoren ser potensial for bedre samhandling og at det var nyttig å høre aktørenes egne innspill.

Med dette ble denne runden diskusjon avsluttet, men det var liten tvil blant deltakere og besøkende, at selve debatten om organiseringen av jernbane- og transportsektoren bare så vidt har begynt.


Publisert: 17. august 2022 klokken 16:43

Oppdatert: 24. februar 2023 klokken 02:00