Sterk vekst i godstrafikken på bane i 2021

I fjor økte godstrafikken på jernbane med hele 12 prosent. Stadig flere vil flytte lasten fra trailer til tog, men noen steder i landet må Bane NOR si nei. Det skyldes at kapasiteten er sprengt.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 31. januar 2022 klokken 08:00

Oppdatert: 24. februar 2023 klokken 02:00

Godstog med mange godsvogner kjører over et snødekt fjell

Godstog på vei over Saltfjellet på Nordlandsbanen. Foto: Øystein Grue, Bane NOR

(Nedenfor finner du en tabell over økning i godstrafikken, fordelt på banestrekning)

Stadig flere etterspør frakt av varer og industriprodukter på skinner. Fra 2020 til 2021 økte godstransporten på bane med 12 prosent.

Flere strekninger på Østlandet, Vestlandet og i Nord-Norge har hatt en enda større vekst. Aller øverst troner Østfoldbanen, med en oppgang på hele 28 prosent.

– Vi er glade for at stadig flere ønsker å transportere gods på den mest klimavennlige måten. Økningen på jernbanen er stor, og etterspørselen er enda større, sier Henning Scheel, konserndirektør for Kunde og marked i Bane NOR.

Et tog erstatter 30 trailere

Det jobbes for at stadig mer av transporten i Norge kan flyttes over fra veiene til jernbanen. Dette var også et sentralt punkt når regjeringen presenterte sin samferdselspolitikk i Hurdalsplattformen i høst.

– Vi skal gjøre vårt ytterste for å bidra til en mest mulig bærekraftig utvikling. Samtidig ser vi at kapasiteten på flere banestrekninger nærmer seg taket. Noen steder må vi rett og slett si nei til mer gods, fordi det ikke er plass, forteller Oskar Stenstrøm, godsdirektør i Bane NOR.

Det reduserer mulighetene for en mer miljø- og klimavennlig varetransport. Et eneste godstog med kontainere kan erstatte rundt 30 trailere på veiene.

Ønsker større satsing

Per i dag er Bergensbanen og Dovrebanen på bristepunktet. Dette er de viktige transportkorridorene mellom Oslo og Bergen og Trondheim. Kongsvingerbanen og Østfoldbanen er også tidvis overbelastet.

Det har fått NHO Logistikk og Transport til å etterlyse flere tiltak som styrker kapasiteten på jernbanenettet:

– Vi ønsker plass til flere og lengre tog, som kan gå raskere mellom destinasjonene. Et skikkelig løft for skinnegående gods krever en større satsing på utbygging av infrastrukturen. Det handler først og fremst om flere og lengre kryssingsspor, og en opprustning og effektivisering av terminalene, sier administrerende direktør Are Kjensli.

Kan bli flere godstog i nord

Det meste av norsk jernbane består av ett enkelt spor. Konserndirektør Henning Scheel i Bane NOR peker også på behovet for utbygging av flere kryssingsspor, altså et ekstra spor der tog kan passere hverandre.

Et slikt arbeid pågår nå på Nordlandsbanen, som oppgraderes for halvannen milliard kroner. Til høsten er jobben gjort. Det gir rom for en økning i antall godstog i nord.

Samtidig bygger Bane NOR ut terminalene i Narvik og Bergen. Det gir ikke mer plass i sporet, men det gjør terminalene i stand til å ta imot flere og lengre godstog. I tillegg skal det monteres nye, effektive kraner på Alnabru i Oslo, som vil styrke lastekapasiteten.

Banestrekning

2020*

2021*

Vekst

Østfoldbanen

250

320

28 %

Gjøvikbanen

148

179

21 %

Dovrebanen

1501

1783

19 %

Nordlandsbanen

1181

1392

18 %

Roa – Hønefossbanen

89

105

18 %

Bergensbanen

986

1142

16 %

Hovedbanen (Oslo-Eidsvoll)

327

374

15 %

Kongsvingerbanen

549

600

9 %

Sørlandsbanen

1124

1188

6 %

Solørbanen

164

163

-1 %

Ofotbanen

1348

1301

-3 %

Sum øvrige baner

376

458

22 %

Totalt

8043

9006

12 %

*Tallene er oppgitt i millioner bruttotonnkilometer, for alle typer godstog.

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med:

Stine Strachan
Kommunikasjonssjef Kunde og marked, Bane NOR
Tel: 90 78 89 68, epost: stine.strachan@banenor.no

Simen Slette Sunde
Senior kommunikasjonsrådgiver, Bane NOR
Tel: 95 80 84 83, epost: simen.slette.sunde@banenor.no


Publisert: 31. januar 2022 klokken 08:00

Oppdatert: 24. februar 2023 klokken 02:00