Samarbeider i respekt for hverandres næring

Bane NOR og reindriftsnæringens samarbeid på Saltfjellet gir resultater - målet er at reinsdyra ledes trygt til beite, og toget kjører i rute.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 6. februar 2022 klokken 09:00

Oppdatert: 24. februar 2023 klokken 02:00

Reinsdyrflokk spiser fór i vinterlandskap

Reinsdyrflokk i matfatet. Foto: Bane NOR

Hendelsene setter spor

38-åringen fra Saltfjellet reinbeitedistrikt glemmer aldri den første store påkjørselen han kom til. Lyden av jevnlige skudd for å avlive skadde dyr, minnet ham om en krigssone. Han husker hvordan de så etter tegn til liv, løftet bort døde for å nå de skadde.

Simlene med kalver ble rammet av toget. De ble påkjørt sammen med kraftige hannrein og fjorårskalver som fortsatt skulle vært flere år på vidda og inntatt nye beiteområder var døde eller måtte avlives. 

Ole Henrik Kappfjell har også kjent samme, smertefulle situasjonen på kroppen.  Dette er hendelser banesjef Bjørn Sørum og hans kolleger i Bane NOR tar på alvor i møte med reindriftsnæringen.

Effekt av gjerder: fra 200 til rundt 20

– For noen år siden mistet vi opp mot 200 rein mellom november og juni, i hovedsak omkom produksjonsdyr som drektige simler på veg hjem. De skulle føde kalver til våren igjen etter en vinter på beite. Nå er heldigvis situasjonen en annen, sier Kappfjell.

Det førte til en stor endring da det ble satt opp viltgjerder i det mest utsatte området. Kappfjell forteller at dagens tap av rein grunnet påkjørsler i det aktuelle området, mellom Mosjøen og Trofors, ligger i dag på mellom 20 og 30.

Press på beiteområdene

Kuhmunen og Kappfjell forteller begge om både press på gode beiteområder og behov for å få forflyttet reinsdyra trygt. Friluftsliv, ferdsel og andre næringer på vei inn i områdene deres skaper også bekymring.

– Vi gjør flere tiltak for at togene skal kunne gå til oppsatt rutetid, og de kan være både kostbare og arbeidskrevende. Har du startet med noe, må du kjøre løpet ut den aktuelle vinteren. Begynner du å fôre kan du ikke slutte brått. Du må vente til det blir mer tilgjengelig beite utover våren, da kan du avslutte fôringen. Derfor er det viktig med forståelse for situasjonen og samarbeid om tiltakene, forklarer Kuhmunen.

De to reineierne har tro på en kombinasjon av tiltak som kan utfylle hverandre til det beste for reinsdyra. Med dialogen og samarbeidet de har fått med jernbanefolket, står de sterkere og kan se lysere på reinsdyras fremtid på Saltfjellet.


Publisert: 6. februar 2022 klokken 09:00

Oppdatert: 24. februar 2023 klokken 02:00