Nye avtaler gir Bane NOR økt handlingsrom

Bane NOR og Jernbanedirektoratet signerte 13. januar to nye avtaler som gir Bane NOR større handlingsrom og bedre forutsetninger for å utvikle jernbanen.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 13. januar 2022 klokken 16:38

Oppdatert: 24. februar 2023 klokken 02:00

Dette er en viktig milepæl for et omfattende arbeid med utvikling av Bane NORs styringsregime. I 2021 inngikk Bane NOR en avtale med Samferdselsdepartementet som gir mer forutsigbarhet og større operasjonelt handlingsrom, noe som legger grunnlaget for de avtalene som nå inngås.

– Vi har lenge bedt om større handlingsrom, og det har vi nå fått. Med økt frihet følger mer ansvar. Avtalene gir oss mer egnede økonomiske forutsetninger for å utvikle og vedlikeholde jernbanen, og nå ser vi fram til å ta dette i bruk, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR.

– Friheten og handlingsrommet for Bane NOR blir større samtidig som ansvaret tydeliggjøres. Det er både riktig og viktig, sier jernbanedirektør Knut Sletta.

Fastpris og porteføljestyring gir nye muligheter

Et viktig element i avtalene er innføring av fastpris for byggeprosjekter. Dersom Bane NOR klarer å gjennomføre prosjektene rimeligere enn avtalt, kan foretaket selv beholde overskuddet og bruke dette på å iverksette andre prosjekter. Tilsvarende må Bane NOR selv dekke eventuelle overskridelser av kostnader, noe som vil få konsekvenser for Bane NOR på andre områder. 

Innenfor rammene i avtalene får Bane NOR selv ansvar for porteføljestyring av prosjektene innenfor de effektmål som gjelder. Det betyr at foretaket i større grad kan bestemme hvilke tiltak som skal føre til at effektmål nås og når de iverksettes. Bane NORs beslutninger skal være basert på samfunnsøkonomisk lønnsomhet i tråd med de nye vedtektene 

De nye rammebetingelsene gjelder fra 1. januar 2022.

Bane NORs styringsmodell består nå av tre avtaler med staten:

  • Avtale med Samferdselsdepartementet, som gir Bane NOR statlige inntekter.

  • To avtaler med Jernbanedirektoratet, som setter kravene til Bane NORs leveranser:
     
    • Hovedavtale A1 om leveranse for tilgang til eksisterende infrastruktur (drift og vedlikehold) og utredninger, samt generelle bestemmelser mellom partene.

    • Hovedavtale A2 om leveranse av ny og endret infrastruktur (investeringer). Som vedlegg følger effektpakkebestemmelser med mål for togtilbud, basert på struktur i Nasjonal transportplan.

Publisert: 13. januar 2022 klokken 16:38

Oppdatert: 24. februar 2023 klokken 02:00