Ny kraftelektronikk skal styrke togtrafikken vest for Oslo

I dag mangler Vestfoldbanen strøm i rushtida, når det går flest togavganger. Nå bygges Sande omformerstasjon, som fra 2025 både vil sørge for masse grønn kraft og samtidig spare energi.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 30. september 2022 klokken 15:28

Oppdatert: 24. februar 2023 klokken 02:00

Hvordan henger det på greip? spør du kanskje. Saken er at all energi som brukes til jernbanen kommer fra norsk vannkraft. Dagens omformerstasjoner får imidlertid ikke levert nok strøm vest for Oslo til å dekke hele det ønskede forbruket fra de mange utslippsfrie togene i rushtida.

Den nye omformerstasjonen vil gi langt høyere kapasitet, og vil samtidig redusere det energitapet som oppstår i eldre anlegg. Det vil spare samfunnet for fem millioner klimavennlige kilowattimer hvert år, noe som tilsvarer det årlige forbruket til omtrent 200 eneboliger.  

Vil sikre nok energi til Vestfoldbanen

I sommer ble spaden satt i jorda og byggingen kunne begynne. Isachsen Anlegg leverer grunnarbeidene, mens Siemens Mobility står for selve omformerstasjonen.

Fra 2025 skal det gi strøm til nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen som da strekker seg fra Drammen til Tønsberg. Det ferdigstilles samme år, og gi rom for flere tog i timen hver vei. Det fører også til behov for mer energi enn hva dagens anlegg kan levere.

– Med den nye omformerstasjonen erstatter vi strømforsyningen til jernbanen i et område der vi i dag har problemer med kapasiteten. Den nye Sande omformerstasjon vil sikre tilstrekkelig kapasitet både til dagens trafikk og planlagte økninger i trafikk. Slik situasjonen er nå, må Vestfoldbanen kjøre med forsiktig pådrag i rushtiden, forklarer prosjektsjef i Bane NOR, Øyvind Svilosen.

Lurer du på hva en omformerstasjon gjør, og hvilke områder Sande omformerstasjon skal forsyne med strøm? Se faktaboks lenger ned.

Kontrakter for 300 millioner

– Vi setter pris på samarbeidet med to aktører som vi kjenner godt fra før. Siemens Mobility er en av svært få aktører som leverer teknologi til slike anlegg. De har levert to andre anlegg allerede, mens ett er i produksjon. Isachsen Anlegg er på sin side en svært dyktig entreprenør på grunnarbeider, med god lokalkunnskap i denne regionen, sier Øyvind Svilosen, som er Bane NORs prosjektsjef for byggingen av omformerstasjonen.

Kontraktsummene er henholdsvis 25,5 millioner kroner for Isachsen anlegg, og oppunder 279 millioner kroner for totalentreprisen til Siemens Mobility.

Truls Andersen, leder for strømforsyning i Siemens Mobility, takker for tilliten, og ser fram til å bygge landets hittil største omformerstasjon.

– Med vår moderne teknologi gir den et minimalt energitap, som bidrar til mer jernbane for pengene. Sammen med Bane NOR gleder vi oss nå til å sette i gang med detaljprosjekteringen, og senere byggingen av Sande omformerstasjon, sier Andersen.

Rustes for fremtidig jernbanevekst

Siemens Mobility skal bygge selve omformerstasjonen og levere alle tekniske installasjoner som må til for å produsere strøm til togene på denne strekningen Drammen - Tønsberg.

– Siemens vil levere det siste innen kraftelektronikk-omformere, slik at vi er godt rustet for fremtidige kapasitetsløft på jernbanen, sier Bane NORs prosjektsjef.

Dette innebærer blant annet å etablere et teknisk bygg som inneholder koblingsanlegg, transformatorer, omformerutstyr, filteranlegg og kontrollanlegg for å styre omformeren.

Blir stasjoneringssted for flere

Anlegget blir også stasjoneringssted for Energi sine ansatte i området, og bli en viktig stasjon med hensyn til å drifte de andre anleggene Bane NOR Energi har i regionen.

De ansatte her har ansvaret for omformerstasjonene i Asker, Lunner, Nordagutu, Skoppum, Solum i Larvik og Rombak på Ofotbanen. I tillegg har de ansvaret for Drammen og Hokksund koblingshus.

Sande omformerstasjon

  • Når bygningen står ferdig i september 2025, vil den ha et grunnareal på ca 1250 m2.
  • Sande omformerstasjon skal erstatte Skoppum omformerstasjon, Sande transformatorstasjon og redusere ytelsen til Asker omformer- og transformatorstasjon.
  • Dette innebærer at roterende omformere vil bli erstattet med kraftelektronikk-omformere, som har bedre virkningsgrad.  
  • Siden Asker og Skoppum omformerstasjon alene står for 11 prosent av energileveransen til den elektriske jernbanen i Norge, vil en forbedring i virkningsgrad gi en betydelig energibesparelse.
  • Sande omformerstasjon vil kunne redusere energitapet med 5000 MWh per år når den settes i drift, og besparelsen vil øke i takt med mer trafikk.

Isachsen Anlegg - godt i gang

Isachsen Anlegg skal opparbeide adkomstvei og tomt til omformerstasjonen. Selskapet er godt i gang med graving og etablering av møteplasser langs tilkomstveien, og skal i tillegg sprenge, legge kabler, sørge for overvannssystemer, samt asfaltering av vei.

Etter planen vil denne delen av arbeidet bli ferdigstilt sommeren 2023.

– Vi er glade for å få Isachsen Anlegg med på enda et byggeprosjekt her i regionen, sier Svilosen.

Han legger til at det er første gang Energi-avdelingen i Bane NOR inngår samarbeid med entreprenøren, som ellers har hatt store leveranser til Bane NORs utbyggingsprosjekt i Drammen.

Hva gjør en omformerstasjon?

En omformerstasjon sørger for kjørestrøm til togene. Stasjonen henter elektrisk energi fra det vanlige kraftnettet, og omformer det til riktig spenning og frekvens for togene. Kjørestrømmen har en spenning på 15.000 V og frekvensen er 16 2/3 Hz.


Publisert: 30. september 2022 klokken 15:28

Oppdatert: 24. februar 2023 klokken 02:00