Nei, sommerstengt jernbane er ikke en dårlig vane

I et leserinnlegg i Dagsavisen 1. august, spør Geir Anders Langangen og Kim Pilgaard om vi har glemt hvordan man kan gjøre vedlikehold uten å stenge i ukesvis. Her er kvårt svar som sto på trykk i samme avis 12. august.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 12. august 2022 klokken 15:14

Oppdatert: 24. februar 2023 klokken 02:00

Les også: En dårlig vane, Bane NOR? (├ąpnes i ny fane) 

Sett i lys av somrenes stengninger kan det kanskje være på sin plass, men svaret er helt klart - NEI, det har vi ikke glemt. Vi utfører vedlikeholds- og anleggsarbeid daglig hele året, også når togene går, men etterslepet som Langangen og Pilgaard også peker på, har ikke blitt mindre siden 2009 – tvert imot. I tillegg har vi store byggeprosjekter som har behov for å stenge i lengre perioder slik at det kan utføres arbeid i sporet, sikkert og effektivt.

Når vi legger disse periodene til sommeren, er det for å skjerme pendlerne da sommeren er en periode med færre passasjerer.

Var det bedre før?

Det er riktig som Langangen og Pilgaard skriver, at da Gardermobanen ble bygget, kjørte togene saktere og de fikk en tilpasset ruteplan med litt lengre kjøretider. Men det er ikke riktig at det bare ble stengt noen timer enkelte helger og at det bare ble brukt noen få dager til å koble inn Sandeparsellen i 2001. Det var stengt mange timer og mange helger da Gardermobanen ble bygget.

Satsingen på jernbanen den gangen kan ikke sammenlignes med dagens satsing. I år skal vi gjennomføre nødvendig fornyelse og vedlikeholdsarbeid til en verdi av nesten åtte milliarder og har tilsvarende investeringsprosjekter for en verdi av drøyt 19 milliarder. Det tilsvarer nesten en firedobling av budsjettet vi hadde i 1999.

De siste tjue årene har det også vært en kraftig økning av togtrafikken. Antall tog innom Oslo S hver dag har økt med nærmere 20%, og på andre strekninger er økningen enda større. Det er rett og slett ikke ledig tid i sporet til å drive anleggsarbeid uten å stenge for togtrafikken, for nå kjører vi tog nesten hele døgnet. 

Og selv om et stort antall togavganger naturlig nok fører til mer slitasje på jernbanen, kan vi ikke arbeide i sporene samtidig som togene kjører der. Det er rett og slett ikke trygt for de som utfører jobben.

Er dagsbøter løsningen?

Dagsbøter for hver dag Bane NOR stenger jernbanen for å forhindre at vi holder på i ukesvis, blir foreslått som et tiltak. Til det kan vi opplyse om at det er Bane NOR som betaler 80% av kostnadene til buss for tog. Men, det har vært rom for forbedring i måten vi tidligere planla sommerarbeidet. Derfor er det innført flere tiltak de siste årene for å begrense antall perioder og varighet på disse. Vi skal fortsette å lete etter tiltak og forenklinger slik at disse periodene kan bli kortere. Som togreisende skal du kunne reise raskt, trygt, komfortabelt og i rute, for selv om det kanskje ikke alltid oppleves sånn, så er det for passasjerene vi gjør dette.

Sommerens arbeid

I sommer har Østfoldbanen vært stengt mellom Oslo S og Rygge i seks uker og Drammenbanen/Vestfoldbanen har vært stengt mellom Asker-Drammen/Sande/Gulskogen i fire uker. Det er stengt samtidig for at vi skal rekke å gjøre alt vi har planlagt. Å sette alt inn ett sted av gangen, slik Pilgaard og Langangen foreslår, vil ikke gjøre det mer effektivt slik at vi kan stenge kortere. Arbeidsoppgavene som er planlagt til minste detalj, må tas i tur og orden. Alt kan ikke gjøres samtidig.

I ukene i sommer har vi utført mye arbeid som ikke kan utføres når togene går.

  • Vi har gjennomført omfattende arbeid med ombygging av to gamle tunneler inne på Oslo S. I tillegg har vi utført nødvendig arbeid for at Follobanen skal kunne åpne mot slutten av året.
  • Vi har ferdigstilt og åpnet nye Ski stasjon.
  • I Drammen har vi revet bybrua og togparkeringen på Skamarken og vi har bygd ferdig midlertidig togparkering i Nybyen og oppgradert Brakerøya stasjon.
  • Når det først er buss for tog, så gjør vi i tillegg mye nødvendig vedlikehold og erstatter gamle deler for at det skal bli færre forsinkelser resten av året. I sommer har vi blant annet jobbet i Lieråsen tunnel, på Drammenbanen, Spikkestadbanen og Østre linje på Østfoldbanen.

Det har vært flere tusen personer i sving disse sommerukene og det er jobbet døgnet rundt for å få utført mest mulig arbeid mens togene har stått.  

Vi har fortsatt en stor jobb å gjøre, både med å vedlikeholde dagens jernbane og bygge nytt der det trengs. Både Drammenprosjektet, Mosseprosjektet og Follobaneprosjektet bidrar til å bedre togtilbudet i Norge, men dessverre, dere må belage dere på buss for tog sommeren 2023 også. Det gjenstår fortsatt arbeid på Oslo S, i Drammen, Bergen, Trondheim og Moss i tillegg til at det er behov for mer fornyelse og kontinuerlig vedlikehold. Vi ønsker at enda flere kan ta mer tog, og alt arbeidet vi gjør på jernbanen er for at de reisende skal få et bedre tilbud.

Konserndirektør Utbygging,
Stine Ilebrekke Undrum


Publisert: 12. august 2022 klokken 15:14

Oppdatert: 24. februar 2023 klokken 02:00