Lademoen stasjon tilbakeføres til sitt opprinnelige uttrykk fra 1904

Den 118 år gamle stasjonen trenger sårt rehabilitering. I samarbeid med Byantikvaren har vi blant annet tolket gamle arkitekttegninger og bilder for å kunne rekonstruere det som tidens tann har tæret på.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 21. januar 2022 klokken 06:50

Oppdatert: 24. februar 2023 klokken 02:00

Lademoen stasjon fotografert på en sommerdag

Lademoen stasjon: Stasjonsbygningen ble tegnet av arkitekt Paul Armin Due, landets ledende jernbanearkitekt tidlig på 1900-tallet. Foto: Bane NOR

Imponerende tilbakeføringsprosjekt

Lademoen stasjon og Lamo’parken er vernet, og ligger flott til mellom Svartlamo'n og Solsiden, og ved Lademoen holdeplass. Stasjonsbygningen ble tegnet av arkitekt Paul Armin Due, landets ledende jernbanearkitekt på den tiden, og stod ferdig i 1904. På 1960-tallet ble det gjort flere endringer på stasjonen. Listverk og detaljer ble fjernet og det ble lagt pussede tresonit-plater direkte på ytterkledningen.

Råteskader

Stasjonsbygningen skulle sommeren 2021 gjennomgå vedlikeholdsarbeider på grunnmuren. Den gamle grunnmuren, som delvis er av teglstein, var i dårlig forfatning. Under arbeidet ble det avdekket råteskader både på bunnsviller og vertikale bærekonstruksjoner.

Det ble tatt kontakt med Byantikvaren i Trondheim kommune for en felles befaring. Under befaringen ble det klart at den gamle kledningen delvis var intakt under murpussen. Det var også tydelig at arbeidet som ble gjort på slutten av 1960-tallet med å pusse fasaden direkte utenpå kledningen førte til transport av fukt, og manglet luftesjikt mellom kledning og fasadepuss.

Bærekraftig forvaltning

Tilbakeføringen koster litt, men bygningen var såpass skadet av 1960-tallsløsningen at eventuelle reparasjoner uansett ville blitt kostbart. I tillegg til å få det flotte, opprinnelige uttrykket tilbake, får bygningen nå puste igjen. Dette er bærekraftig bygningsforvaltning, som sørger for at bygningen kan stå i minst 118 år til!

Både under planlegging og underveis i prosjektet benyttes det bygningsarkeologisk metodikk; innhenting og tolkning av gamle tegninger og bilder, sammenligninger med andre stasjonsbygninger fra samme tid og oppmåling og tolkning av det som avdekkes på selve bygningen. Her har Byantikvaren i Trondheim vært til stor hjelp. De jobber tett på prosjektet, og har utarbeidet nye tegninger for rekonstruksjon av gammelt listverk og detaljering.

Det er planlagt kontinuerlig fremdrift til bygget står ferdig før jul 2022. Byggekostnaden er beregnet til 7 millioner kroner. Utførende vil være Braa & Sørvåg på tømrerfaget. Malermester Hepsø skal stå for restaurering av grunnmuren og malingen av bygget.

Liv i stasjonen under oppussingen

Lademoen stasjon ble nedlagt i 1967 og toget stopper på holdeplassen like ved. Statens vegvesen er leietaker i bygget og blir værende der både under og etter byggeperioden. Både de og vi i Bane NOR Eiendom ser frem til at bygget får en ny og fin fasade som er Lademoen stasjon verdig!


Publisert: 21. januar 2022 klokken 06:50

Oppdatert: 24. februar 2023 klokken 02:00