Krevende opprydding etter avsporing på Sørlandsbanen

Natt til fredag sporet et godstog av etter å ha kjørt inn i et jord- og steinras ved Heskestad mellom Moi og Egersund. Berging av konteinere og vogner ble avsluttet mandag ettermiddag. Det har vært krevende oppryddingsarbeid.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 7. november 2022 klokken 17:36

Oppdatert: 24. februar 2023 klokken 02:00

Bilde av en arbeidsgjeng og to gravemaskiner ved et avsporet tog.

Det krevende bergingsarbeidet ved Heskestad pågår døgnet rundt. Foto: Stian Ulsletten, Bane NOR

En større kampestein midt i raset, førte til omfattende skader på lokomotivet i front av det snaut 400 meter lange godstoget som kjørte inn i raset natt til fredag 4. november. Sju konteinervogner sporet av i sammenstøtet med jordmassene.

- Avsporingen førte til omfattende skader på våre anlegg, sier banesjef Atle Havnerås i Bane NOR. Særlig sporet fikk hard medfart. Ca. 200 meter med spor har måttet bygges opp igjen. 

Vanskelige arbeidsforhold

Banesjefen karakteriserer bergingsarbeidet som svært krevende. Arbeidet foregikk i nærheten av en fjellhylle ovenfor en sidevei hvor det på det smaleste er en liten passasje med 15 meter fritt fall ned.

– Hendelsen skjedde ved en bratt skråning, slik at det måtte bygges to midlertidige anleggsveier for å komme til med anleggsmaskiner som ble brukt i bergingen, forklarer Havnerås. Berging av de siste vognene var spesielt komplisert på grunn av vanskelig adkomst og mye ødelagt infrastruktur.

Arbeidet med å bygge opp igjen sporet var også langt mer tidkrevende.

- Det var også i dette området en mast for strømforsyning til togene ble ødelagt og måtte skiftes ut. Når nye skinner, sviller og pukk var på plass måtte både spor og kontaktledningsanlegg justeres, forklarer Havnerås.

Formidabel innsats

Perioder med kraftig nedbør har bidratt til våte og vanskelige arbeidsforhold.

- I tett samarbeid med geologer på stedet, måtte vi derfor fortløpende vurdere risikoen for nye ras og utglidninger, sier banesjefen som er full av lovord om den formidable innsatsen som entreprenører og egne mannskaper har lagt ned gjennom krevende døgn etter avsporingen natt til fredag.

Sørlandsbanen betyr mye

Det er verdt å minne om konsekvensene av større hendelser som dette. Havnerås peker på at avsporingen har ført til over 3000 flere vogntog på veiene som følge av at banen har vært stengt. I tillegg har GoAhead kjørt 17 busser i skytteltrafikk i døgnet som erstatning for regiontogene for å ivareta de reisende på en best mulig måte.

– Dette er tall som for alvor illustrerer Sørlandsbanens store betydning, og hvilke konsekvenser det har for samfunn og miljø når slike hendelser inntreffer, avslutter Atle Havnerås.


Publisert: 7. november 2022 klokken 17:36

Oppdatert: 24. februar 2023 klokken 02:00