Jernbanedirektoratets forslag til porteføljeprioritering

Jernbanedirektoratet har gjort en rangering av åtte nasjonale jernbanesatsinger som er planlagt med oppstart fram mot 2027. Bedre nettdekning er prioritert først og en sikrere jernbane på Vossebanen mellom Arna og Stanghelle er på andreplass. 

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 2. juni 2022 klokken 11:18

Oppdatert: 24. februar 2023 klokken 02:00

Kvinne sitter på en benk på en togplattform og ser et tog kjøre forbi

Jernbanedirektoratet vil prioritere bedre nettdekning på toget. Foto: Øyvind Haug, Bane NOR

I Nasjonal transportplan 2022-2033 (NTP) fremgår det at Jernbanedirektoratet hvert år skal presentere et forslag til porteføljeprioritering for effektpakkene som er prioritert med oppstart i første seksårsperiode. Dette er effektpakker som ikke allerede er i gang med bygging. En effektpakke består av prosjekter og tiltak som i sum skal gi en positiv effekt for samfunnet, for eksempel flere persontogavganger på en strekning eller bedre kapasitet for godstrafikken.

Jernbanedirektoratet har gjort en faglig vurdering av disse effektpakkene basert på antatt nytteverdi, prosjektenes modenhet, andre avhengigheter og eventuelle usikkerheter. Det understrekes at rangeringen av de åtte jernbanesatsingene ikke nødvendigvis betyr at det er i denne rekkefølgen de vil bli realisert.

Dette er en løypemelding til departementet, som en del av det faglige grunnlaget for fremtidige prioriteringer. Det er regjeringen som beslutter hva den ønsker å prioritere og Stortinget som bevilger pengene.

Bane NOR skal finne de gode løsningene

Hensikten med den årlige prioriteringen er å sikre at investeringer i jernbaneprosjekter gir størst mulig nytte til minst mulig kostnad, slik at fellesskapets midler forvaltes på en god måte.

Det gjenstår mye arbeid med de fleste effektpakkene. Ingen av de åtte satsingene er planlagt med oppstart i 2023, og flere ligger flere år fram i tid. Det viktige framover blir å forberede disse åtte effektpakkene ytterligere. Jernbanedirektøren kommenterer i pressemeldingen at han ser frem til et tett samarbeid med Bane NOR, som han poengterer vil ha ansvar for å finne de gode løsningene.

Les mer på Jernbanedirektoratets sider(├ąpnes i ny fane) for mer informasjon. 


Publisert: 2. juni 2022 klokken 11:18

Oppdatert: 24. februar 2023 klokken 02:00