Fullfører dobbeltsporet og bygger om terminalen i Bergen

Bane NOR har inngått kontrakt med Baneservice om å bygge siste biten av dobbeltsporet mellom Arna og Bergen, slik at det kan gå tog i begge tunnelene i Ulriken. Samtidig skal Nygårdstangen godsterminal bygges om til å ta imot mer enn dobbelt så mye gods.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 10. januar 2022 klokken 15:09

Oppdatert: 24. februar 2023 klokken 02:00

Flere avganger, mer gods og grønnere terminal

Konserndirektør for Utbygging i Bane NOR, Stine Undrum og administrerende direktør i Baneservice, Kjersti Kanne, signerte mandag 10. januar kontrakten som både skal sørge for at flere kan reise med toget, og at mer gods kan sendes mellom Oslo og Bergen.

Ved at både gammel og ny tunnel gjennom Ulriken får sitt eget spor, blir det mulig å doble antall togavganger mellom Arna og Bergen til fire tog i timen.

Ombyggingen av terminalen vil gjøre at flere og lengre godstog kan lastes mer effektivt. Med nye spor og mulighet for nærlagring, vil godskapasiteten øke med mer enn 100 prosent. Terminalen vil også kunne driftes fossilfritt.

Tidlig dialog ga god konkurranse

Valget av entreprenøren til siste etappe av dobbeltsporet og ombyggingen på terminalen, startet allerede i februar 2020 da Bane NOR inviterte markedet til dialog. Prosjektorganisasjonen fikk i den tidlige fasen blant annet innspill til hvordan kontraktene burde deles inn. Senere fikk entreprenørene konkurransegrunnlaget ut på høring, slik at de kunne komme med forslag til endringer og stille avklarende spørsmål.  

- Ved å starte dialogen tidlig, fikk vi en konkurranse med mange og godt informerte tilbydere, forteller en fornøyd Stine Undrum.

Det var fem entreprenører som ga tilbud på jobben, som endte med en kontraktssum like under 800 millioner kroner.

Ved tildelingen telte kvaliteten 40 prosent og prisen 60. Entreprenøren som fikk kontrakten skåret best på begge deler.

Krevende bygging midt i byen

Bergen stasjon og Nygårdstangen godsterminal ligger side om side i Bergen sentrum. Både passasjer- og godstrafikken skal gå mest mulig uforstyrret i byggeperioden, og dette krever nøye koordinering og planlegging.

- Baneservice utmerket seg med gode planer for hvordan de skal gjennomføre byggingen samtidig som både stasjonen og godsterminalen skal være i drift, sier prosjektsjef Eivind Farestveit Larsen i Bane NOR.

- Entreprenøren har også beskrevet i detalj hvordan de skal forberede og benytte planlagte perioder med togstans til å få utført mest mulig arbeid. Disse forholdene er avgjørende for å få gjennomført prosjektet til planlagt tid og kostnad.

- Vi er svært glade for at Bane NOR har gitt oss tilliten til å gjennomføre dette viktige prosjektet som vil bidra til mer effektiv og miljøvennlig person- og godstransport i Bergensregionen. Det er et stort og komplekst prosjekt, sier Kjersti Kanne.

- Vi i Baneservice er stolte over å kunne bidra med vår kunnskap og erfaring for sikre en god og effektiv utførelse, og ser frem til å videreføre det gode samarbeidet med Bane NOR.

Byggestarten er planlagt til mai 2022, og byggetiden er beregnet å være cirka to og et halvt år.


Publisert: 10. januar 2022 klokken 15:09

Oppdatert: 24. februar 2023 klokken 02:00