Forslag til statsbudsjett for 2023

Ikke uventet blir også samferdselssektoren påvirket av regjeringens behov for innstramminger i 2023.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 6. oktober 2022 klokken 10:30

Oppdatert: 24. februar 2023 klokken 02:00

Konsernsjef Gorm Frimannslund har følgende kommentarer til regjeringens forslag til statsbudsjett:

– Statsbudsjettet er viktig for at Bane NOR kan levere et godt togtilbud og effektive knutepunkt som bidrar til at samfunnet utvikler seg i en bærekraftig retning.

– Ikke uventet blir også samferdselssektoren berørt av regjeringens behov for budsjettmessige omdisponeringer for 2023, og investeringsnivået på jernbanen blir foreslått redusert med 1,5 milliarder kroner. Vi vil nå gå grundig gjennom forslaget til statsbudsjett og se på hvordan reduksjonen påvirker den totale porteføljeprioriteringen. Det vi allerede kan si er at statsbudsjettet slik det foreligger, ikke vil medføre konsekvenser for pågående utbyggingsprosjekter på jernbanen.

– Den store overraskelsen i budsjettforslaget er regjeringens ønske om å tilbakeføre jernbanedelen av Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, fra Nye Veier til Bane NOR. Vi benytter derfor anledningen til å ønske alle som jobber med jernbanedelen av Ringeriksbanen hjertelig velkommen tilbake til Bane NOR til neste år, sier Frimannslund.


Publisert: 6. oktober 2022 klokken 10:30

Oppdatert: 24. februar 2023 klokken 02:00