Follobanen er åpnet – reisetiden mellom Ski og Oslo er halvert

Follobanen betyr raskere tog og flere avganger. Den nye dobbeltsporede ekspresslinjen halverer reisetiden fra 22 til 11 minutter, og knytter bo- og arbeidsområder tettere sammen.

  • Follobanen
  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 11. desember 2022 klokken 07:24

Oppdatert: 24. februar 2023 klokken 02:00

Konduktør står utenfor toget på perrongen i vintermørket.

Ta plass! Nå går den nye Follobanen. Foto: Øystein Grue, Jernbanedirektoratet

Fra og med søndag 11. desember, kunne de reisende glede seg over kortere reisetid mellom Oslo og Ski. Reisetiden blir også kortere mellom Østfoldbyene og hovedstaden. Bane NOR åpner Follobanen for trafikk etter en omfattende byggeperiode med et av Norges største samferdselsprosjekter.

Den offisielle åpningen var mandag 12. desember da H.M. Kongen klippet snoren og åpnet Follobanen på Oslo S.(├ąpnes i ny fane) Kongen, Kronprinsen, statsministeren og samferdselsministeren var alle til stede på markeringen, som ble holdt i både Oslo og i Ski. Det samme var Statsforvalteren i Oslo og Viken, og Oslo og Nordre Follos ordførere.

Med Follobanen blir togkapasiteten mer enn doblet, med effekt fra første dag. Dobbeltspor mellom byene gir dobbelt så mange avganger mellom Oslo og Ski, og også flere avganger mellom Oslo og alle byene i Østfold. Det blir også bedre kapasitet i trafikken når togtilbudet blir spredt på den nye Follobanen og på Østfoldbanens lokallinje.

– Jernbanebygging er samfunnsbygging. Jernbanen har historisk lagt føringer for hvor byer og tettsteder er etablert. Med Follobanen legger vi nå til rette for at Oslo og områdene sør-øst for Oslo blir et felles bo- og arbeidsområde. Det blir enklere å ha større avstand mellom hjem og jobb, og pendlerhverdagen blir bedre i hele regionen, sier Gorm Frimannslund, konsernsjef i Bane NOR.

Her kan du se film fra testtur med Follobanen!(├ąpnes i ny fane)

Nordens lengste jernbanetunnel

Follobanen går gjennom Blixtunnelen, som er Nordens lengste jernbanetunnel. Den 20 kilometer lange tunnelen er også den første lange jernbanetunnelen i Norge med to adskilte tunnelløp; ett for trafikk mot Ski og ett for trafikk mot Oslo. Her kan togene kjøre i om lag 200 kilometer i timen.  

Med ferdigstillelse av Follobanen har Bane NOR fullført bygging av dobbeltspor på de viktigste, innerste delene av InterCity.

– I dag er en jernbanehistorisk dag, og vi er stolte over å åpne Follobanen for trafikk slik at de reisende kan merke de positive effektene av et av våre største moderniseringsprosjekter de siste ti årene. Flere og raskere tog i regionen gjør det også enda mer attraktivt å velge utslippsfri, klima- og miljøvennlig reise med tog i stedet for bil, sier Frimannslund.

Fakta om Follobanen og Follobaneprosjektet

Bane NOR startet hovedarbeidet med det store Follobaneprosjektet i 2015. Det er lagt ned 18 millioner arbeidstimer i byggingen av hele prosjektet. Mer enn 2000 selskaper og entreprenører har samarbeidet med Bane NOR som byggherre om å bygge banen. Over halvparten av selskapene som har deltatt er norske eller norskregistrerte.

Flere år med planlegging og forarbeid, pluss sju år med bygging har gått med. Hele prosjektet har kostet 36, 8 milliarder kroner (justert for prisstigning).

I tillegg til nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski omfatter prosjektet nødvendig omlegging av spor til Østfoldbanen, ny innkjøring for tog til Oslo S gjennom den nye Kongshavntunnelen, tunnel under Middelalderparken og opprusting av parken. Prosjektet omfatter også et nytt og moderne kollektivknutepunkt på Ski, og betydelige utbedringer, konstruksjoner og oppgradering ved Oslo S med den største sporutvidelsen på 41 år.

– Det er mange som har bidratt til å planlegge og bygge Follobanen, og som vi kan gratulere med vel utført arbeid i dag. Jeg er glad og stolt over innsatsen som er lagt ned i dette store og krevende prosjektet, sier Gorm Frimannslund.


Publisert: 11. desember 2022 klokken 07:24

Oppdatert: 24. februar 2023 klokken 02:00