Enige om utslippskutt

Målet om å gjøre anleggsplasser utslippsfrie er både nødvendig og oppnåelig.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 19. august 2022 klokken 11:59

Oppdatert: 24. februar 2023 klokken 02:00

Bilde tatt ovenfra av en bru under bygging, over en sjø.

Minnevika jernbanebru under bygging. Foto: Bane NOR

Anleggsplasser i transportsektoren er betydelige kilder til klimagassutslipp. Som en av Norges største byggherrer er det viktig for Bane NOR å arbeide for utslippsfrie anleggsplasser. Dette er et mål vi ikke kan nå alene, og alle aktørene må trekke i samme retning.

Varslet tydeligere krav i NTP

Statssekretær Jakob Bjelland ved Samferdselsdepartementet er krystallklar i sitt svar på spørsmålet om det er realistisk med utslippsfrie anleggsplasser.

- Det finnes bare ett svar på det, og svaret må være ja. Det må være realistisk, og spørsmålet må heller være hvor raskt det kommer, sa Bjelland i en debatt under Arendalsuka.

Han pekte på regjeringens mål for kutt i utslipp av klimagasser på 55 % innen 2030, og hadde en klar beskjed til både byggherrer og entreprenører.

- Når vi vet at 60 % av utslippene innenfor ikke-kvotepliktig sektor er transportbransjen, da skal det skje dramatiske ting på alle områder i transportsektoren de neste årene.

Bjelland trakk også frem at regjeringen fremskynder ny Nasjonal Transportplan med ett år til 2024, og sa at transportsektoren ikke trenger tvile på at kravene knyttet til omstilling i anleggsbransjen kommer til å bli forsterket i den planen.

Byggherrene ønsker samarbeid

Utslippskutt fra anleggsplasser er et viktig virkemiddel for å nå klimamål, og byggherrene Bane NOR, Statens Vegvesen og Nye Veier inkluderer alle dette som et krav i sine kontrakter.

- Vi har ikke noe valg, vi er nødt til å klare det, sier Stine Undrum, Utbyggingsdirektør i Bane NOR.

Hun pekte på at det er etablert tiltak som skal hjelpe til å nå målet.

- Vi har en rekke kontraktuelle krav til leverandørene våre, og vi har innført Ceequal-sertifisering. Vi utarbeider også klimabudsjett og -regnskap i alle våre prosjekter, sa Undrum.

Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier, og Utbyggingsdirektør i Statens Vegvesen Kjell Inge Davig, er begge enige om at det haster med å nå målene om utslippskutt innen 2030, og at dette er noe de også tar på stort alvor. Begge løftet frem behov for godt samarbeid mellom byggherrene i bransjen.

- Vi må snakke sammen, dele kunnskap og være tydelige i signal ut til markedet, sa Aanesland.

Leverandørene er på ballen

For å klare å nå målet om utslippskutt er det helt nødvendig at de store byggherrene har med leverandørmarkedet på laget. Entreprenørene skal gjøre den faktiske jobben, og de er tydelige på at de ikke er redde for å satse på kutt i utslipp.

- Vi ønsker å være en pådriver, sa CEO Audun Aaland i Implenia Norge i forbindelse med debatten og la til;

- Verken entreprenørene eller byggherrene kan løse dette alene. Vi entreprenører kan gjøre mye, men byggherrene må verdsette det. Da kan vi skape sterk motivasjon for å drive denne utviklingen.

Konserndirektør Øyvind Larsen i Veidekke Infrastruktur støttet Implenias synspunkt, mens Kari Sandberg, administrerende direktør i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA), understreket at økt samarbeid også må være formelt forankret.

- Miljøkravene må være et tildelingskriterium i kontraktene, og regelverket for offentlige anskaffelser bør endres fra at du kan stille miljøkrav, til at du skal stille miljøkrav, sa hun.

Gode råd fra Grønn Byggallianse

Katharina Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse, oppsummerte seminaret. Hun sa at det var gledelig å høre det byggherrene og bransjen hadde å si, og hadde fem råd til de andre deltagerne:

  • Det er viktig å samarbeide, og lytte til de som har skoene på
  • Hvis vi mener noe med at bærekraft og miljø er viktig må det gjenspeiles i kontraktkrav
  • Kravene må adresseres i tidlig fase, da holder man kostnadene nede
  • Man må ha forutsigbare funksjonskrav, for at bransjen skal kunne tilpasse seg
  • Man må tenke helhet, og løse flere bærekrafthensyn enn bare utslipp fra anlegg

Denne oppsummeringen var noe alle deltagerne kunne stille seg bak, foran en fullsatt sal med interesserte gjester.


Publisert: 19. august 2022 klokken 11:59

Oppdatert: 24. februar 2023 klokken 02:00