Derfor søkte vi råd hos First House

Fredag 10. juni skrev Klassekampen om at vi leide inn First House til å hjelpe oss med spørsmål fra Aftenposten. Her kan du lese om hvorfor vi gjorde det.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 10. juni 2022 klokken 16:55

Oppdatert: 24. februar 2023 klokken 02:00

Bildet illustrerer planlegging

I artikkelen forklarer vi hvorfor vi trengte råd i denne saken. Foto: Hilde Lillejord

I artikkelen til Klassekampen opplyser Bane NOR at vi har brukt 320 000 kroner til konsulenttjenester fra First House. Dette gjorde vi for å svare ut noen svært krevende henvendelser fra Aftenposten. Avisa ønsket svar på mange titalls inngående spørsmål om påstått ukultur i Bane NOR. Vi trengte råd og et blikk utenfra for å håndtere disse henvendelsene, som stadig vokste i omfang.

Vi er rundt 40 som jobber med kommunikasjon i Bane NOR, av totalt 3400 ansatte. Vi har mange pågående planleggings-, vedlikeholds- og utbyggingsprosjekter over hele landet. Det er viktig og lovpålagt at vi informerer folk og snakker med dem om våre planer, hva de betyr for lokalsamfunnet, for bønder og andre grunneiere, og for naboer.

Vi skal forklare hva vi jobber med, i et enkelt og forståelig språk. Vi skal sørge for at folk vet hvor og hvordan de kan kontakte oss, og gi tilbakemeldinger på våre prosjekter. De skal vite hvordan de kan sende oss høringsuttalelser, og ikke minst skal de få svar på spørsmålene sine om hva våre prosjekter vil bety for nabolaget, byen eller bygda deres.

I tillegg har vi en rekke andre oppgaver, som eksempelvis internkommunikasjon, kampanjer og pressehenvendelser. Når vi i tillegg fikk en svært tidkrevende jobb med å svare ut Aftenposten, valgte vi å leie inn hjelp.

Saken Aftenposten publiserte om Bane NOR var skjemmet av feil og unøyaktigheter. Når en sak blir ensidig vinklet, må den i det minste være korrekt. Vi valgte å klage artikkelen inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU) da vi mente at Aftenposten hadde trådd over grensen for god presseskikk og Vær Varsom-plakaten.(├ąpnes i ny fane) Siden First House kjente sakskomplekset godt, var det naturlig å be dem om hjelp også på dette området.

Kommunikasjonsavdelingen i Bane NOR håndterer i snitt 150 saker fra pressen i uka. At vi fikk rådgivning i denne ene saken handlet om behov for ekstra kapasitet og råd i en veldig krevende sak.


Publisert: 10. juni 2022 klokken 16:55

Oppdatert: 24. februar 2023 klokken 02:00