Bærekraftige kraner gir mer grønt gods

Nå bygges det store, klimavennlige kjemper som kan øke godstransporten på bane. Kranene gjenbruker strøm, kutter kostnader, og er klare for innsats i 2023.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 23. juni 2022 klokken 08:00

Oppdatert: 24. februar 2023 klokken 02:00

Illustrasjon av godskraner

To moderne, østeriske Künz-produserte kraner er under oppføring. Künz

To moderne, østeriske Künz-produserte kraner er under oppføring. De er semiautomatiserte, kan fjernstyres og skal raskt kunne løfte kontainere fulle av varer om bord på et godstog. Østerrikerne overtar jobben etter Alnabrus gamle giganter, som er stedt til hvile etter en trofast jobb.

Terminalen tar imot om lag 90 prosent av alle kontainere som fraktes rundt i landet, og er stor i europeisk målestokk. Det er ikke småtteri som distribueres land, utland og strand rundt fra Alnabru. Hvert år skal 450 000 TEU håndteres her. Det er en forkortelse for «Twenty-foot Equivalent Unit», som er en seks meter lang kontainer. Det betyr at terminalen håndterer over 1230 kontainere hver dag.

De nye kranene vil øke terminalens kapasitet med rundt 10 prosent, og redusere de årlige kostnadene med mellom syv og ni millioner kroner.

Mens de gamle kranene ble styrt av ansatte høyt over bakken, skal de nye fjernstyres. Det gjør det tidvis mulig for en person å operere begge samtidig. Utstyret er i tillegg semi-automatisert, som betyr at det utfører deler av jobben selv. Kranene går på strøm. Når de akselererer, brukes det strøm. Når de bremser, genereres det energi som tas vare på. Dermed kan mellom 10 og 25 prosent av strømmen gjenbrukes.

Et enkelt godstog har så stor kapasitet at det erstatter om lag 25 semitrailere. Å satse på varetransport på skinner betyr færre tunge kjøretøy på veiene, bedre trafikksikkerhet og mindre utslipp av klimagasser.

Fakta – Nye kraner på Alnabru:

  • Kranene er rundt 18 meter høye.
  • Kan løfte kontainere 12,8 meter høyt.
  • Kapasitet på 18 til 20 kontainere i timen.
  • Løfter opptil 45 tonn last.
  • Produsert av østeriske Künz.
  • Bygging av nye kranfundamenter og rivning av de gamle containerkranene gjennomføres av Baneservice.
  • Overleveres ferdig montert til Bane NOR 10. oktober.

Publisert: 23. juni 2022 klokken 08:00

Oppdatert: 24. februar 2023 klokken 02:00