Grønne ambisiøse planer for utvikling av Trondheim S

Nå går startskuddet for sentrumsutvikling rundt Trondheim S. Dette blir et nytt, moderne knutepunkt til glede for reisende og byen. Veidekke har fått kontrakten på 722 millioner kroner.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 1. april 2022 klokken 09:18

Oppdatert: 24. februar 2023 klokken 02:00

Illustrasjon av hvordan en oppusset togstasjon skal se ut

Illustrasjon av hvordan nye Trondheim S skal se ut. Et romslig og grønt innendørsområde med god takhøyde og varme materialer. Foto: Bane NOR

Det nye terminalbygget skal etter planen stå ferdig i 2025. På sikt skal det også bygges boliger i området, slik at flere kan jobbe og bo i sentrum. Det blir også et større tilbud av parkering, handel og service.

Attraktive lokaler

Nye Gryta P-kjeller ferdigstilles senhøsten 2022 og flytter 200 parkeringsplasser fra gateplan ned under bakken. Samtidig blir nytt gate- og trafikkmønster fra Jernbanebrua til Brattørbrua etablert og gjennomføres med bidrag fra Miljøpakken. Gatene fornyes med nye sykkelveger, kollektivfelt og holdeplasser.

– Dette blir Norges mest moderne kollektivknutepunkt med tilhørende servicefunksjoner, attraktive kontorlokaler og byens beste kollektivtilbud, sier prosjektsjef Arne Hognestad i Bane NOR Eiendom.

Prosjektet har vært under planlegging i to år. Byggestart ble vedtatt rett før jul og nå går startskuddet for et ambisiøst, grønt byutviklingsprosjekt i Trondheim.

Grønn byutvikling

Byggene blir sertifisert etter miljøstandarden BREEAM NOR Excellent. Designet er gjort med hensyn til flere av FNs bærekraftmål og prosjektet bidrar til reduserte klimautslipp.

– Sammen med Veidekke har vi utviklet et prosjekt som vi er stolte av, forteller Hognestad.

– Det er et krevende prosjekt som må planlegges godt, fordi togtrafikken skal gå som normalt og de reisende ikke skal hindres under byggefasen. Vi er svært fornøyde med bistanden og kompetansen som Veidekke har bidratt med fram til nå og ser fram til å gjennomføre prosjektet sammen med dem, fortsetter Hognestad.

Binder sammen byen og havnen

Det nye bygget blir på 17.500 m2. Dette skal fordeles på 4.500 m2 terminalfunksjoner for kollektivtrafikken og 13.000 m2 nye kontorer for utleie. I tillegg omfatter prosjektet om lag 2.400 m2 nye utearealer på nivå med Sjøgangen. Bygget går over jernbanesporene og blir et utsiktspunkt som binder sammen byen og havnen.

– Vi takker Bane NOR Eiendom så mye for dette spennende oppdraget. Sammen med byggherre, rådgivere og underentrepre­nører har vi gjennomført en meget god utviklingsfase som sikrer et knallbra bygg og ditto byggeprosess. Nå gleder vi oss til å komme i gang med detaljprosjekteringen etter sommerferien og selve byggearbeidene i 2023, sier regiondirektør Torgeir Wiig i Veidekke Bygg Trøndelag.

Illustrasjon av ny jernbanestasjon og bymiljø rundt

Trondheim S: Norges mest moderne kollektivknutepunkt Bane NOR


Publisert: 1. april 2022 klokken 09:18

Oppdatert: 24. februar 2023 klokken 02:00