Vil bli rollemodell for bærekraftig utvikling

Vi jobber for miljø og klima, mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Bane NOR har som mål å bli en rollemodell i dette arbeidet, og oppretter nå en stilling som bærekraftsansvarlig.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 29. september 2021 klokken 08:41

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17

Portrettbilde av Vibeke Tegneby.

Vibeke Tegneby blir Bane NORs nye bærekraftsansvarlige fra 1. oktober. Foto: Morten Wærø, Bane NOR

Vår viktigste jobb er å styrke bruken av jernbanen, slik at flere folk tar mer tog. Å flytte reiser fra vei til bane er bærekraftig. Toget bruker mindre energi og areal i forhold til kapasitet – sammenlignet med alle andre transportmidler.

– Vi jobber for å styrke en bærekraftig samfunnsutvikling og synliggjøre Bane NORs viktige rolle i dette arbeidet, sier Stine Undrum, konserndirektør for Utbygging.

Skal stille tøffe krav

Undrum er glad for at Vibeke Tegneby er ansatt som konsernets bærekraftsansvarlig.

1.oktober starter Tegneby jobben med å utforme Bane NORs strategi på dette området. Konsernets nye visjon «Mer på skinner setter mindre spor» skal gi konkrete og målbare resultater.

– Vi skal være ambisiøse og jobbe helhetlig og profesjonelt med bærekraft, sier Vibeke Tegneby.

Et eksempel er målet om å redusere klimagassutslipp ved bygging av jernbane. Her vil vi stille tøffe krav til oss selv og våre leverandører, blant annet om fossilfrie og utslippsfrie anleggsplasser.

Hegner om ansattes rettigheter

Bane NOR skal fortsette jobben mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping, for å sikre oss seriøse og profesjonelle leverandører. Det betyr flere kontroller og tettere oppfølging av våre innkjøp.

– Jernbanen skal bygges, driftes og vedlikeholdes på en måte som ikke bryter med menneske- eller arbeidsrettigheter, sier Tegneby.

Hun kommer fra stillingen som leder for samfunnsansvar i Anskaffelser i Bane NOR. Tegneby har lang erfaring fra både privat og offentlig virksomhet innenfor temaet bærekraft, og har vært en viktig pådriver i utformingen av Bane NORs bærekraftstrategi og visjon.


Publisert: 29. september 2021 klokken 08:41

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17