Vi har jobbet i sommer – for å gjøre togtilbudet bedre

Det går (nesten) alltid et tog og trafikken sliter på jernbanen. Derfor stenger vi for vedlikehold og utbygging mens folk flest har ferie. Nå er sommerjobben gjort, men noen strekninger er fortsatt stengt.

 • Prosjektnyheter

Publisert: 9. august 2021 klokken 17:02

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17

Bilde av folk som jobber i pukken ved jernbanesporet.

Foto: Marianne Henriksen, Bane NOR

Mandag 9. august kunne store deler av togtrafikken på Østlandet åpne igjen. I seks sommeruker har det vært buss-for-tog på Østfoldbanen, Drammenbanen, Asker- og Spikkestadbanen. I denne tiden har Bane NOR bygd nytt, oppgradert og vedlikeholdt jernbanenettet. Arbeidet legges til sommeren når det er få som pendler til jobb.

– Vi har fått gjort alt vi hadde planlagt i sommer og er veldig fornøyde med det. Dette er viktig for å bedre punktligheten, opprettholde sikkerheten og styrke komforten for de reisende, sier kommunikasjonssjef Kristina Picard i Bane NOR.

Vi takker for tålmodigheten!

Mange som bor ved jernbanen lever tett på det støyende arbeidet vi gjør. Deler av jobben er også gjort på nattestid i sommer.

– Vi ønsker å takke alle naboer og reisende for tålmodigheten! Vi forsøker å gjøre dette så skånsomt som mulig – for så mange som mulig. Samtidig har vi en jobb å gjøre og deler av arbeidet betyr dessverre mye bråk, sier Picard.

Hun forteller at arbeidet ikke er over for i år. Utover høsten må det jobbes på flere strekninger i helgene. På Jærbanen og Gjøvikbanen er sensommerens skippertak allerede i gang og skal pågå til henholdsvis 12. august og 19. august. Samtidig fortsetter utbyggingen på Follobanen og i Drammen.

Store ødeleggelser etter brann i Sandefjord

Et skår i gleden er at Vestfoldbanen fortsatt er stengt mellom Tønsberg og Skien etter flere store branner i varmeperioden for to uker siden. Derfor er det buss-for-tog på strekningen, mens Bane NOR jobber med å reparere skadene.

– Vi jobber på spreng, men skadene er et svært omfattende og dette er et krevende arbeid som dessverre tar tid, sier Picard.

Follobanen: Største sporutvidelse på over 40 år

Sommeren 2021 har vært en viktig milepæl for Follobaneprosjektet som har hatt nesten 1000 personer i arbeid i sommer.

– Vi har gjort den største utvidelsen av sporområdet på Oslo S på 41 år. Sist gang det skjedde tilsvarende utvidelse, var i tilknytning til innkobling av Oslo-tunnelen i 1980, sier Per David Borenstein, prosjektdirektør i Follobaneprosjektet i Bane NOR.

I sommer har de nye sporene på Oslo S blitt koblet til Østfoldbanen via den nye Kongshavntunnelen og den nye betongtunnelen under Middelalderparken ved Oslo S.

I Ski har det vært stor aktivitet og et helt nytt stasjonsområde har tatt form. Stasjonen skal stå klar neste sommer.

Stort løft for Lieråsen tunnel

Siden 2017 har Bane NOR gjort en fullstendig oppgradering av Lieråsen tunnel mellom Asker og Drammen. Med jobben som ble gjort i sommer, er dette arbeidet nå i hovedsak ferdig.

Den 10,7 km lange tunnelen som ble bygd i 1973, har nå fått nytt spor, pukk og kontaktledningsanlegg. Det skal gi passasjerene mer komfortable reiser. Det er også gjort en rekke tiltak for å oppgradere tunnelsikkerheten i samsvar med dagens krav.

Fakta – Dette har vi har gjort i sommer:

Follobanen

 • Inngående spor på Østfoldbanen er koblet til nye og eksisterende spor på Oslo S via den nye Kongshavntunnelen og tunnelen under Middelalderparken.

 • Vi har gjort omfattende arbeider på Ski stasjon.

Fornyelse Oslo-Ski (Østfoldbanen)

 • Vi har restaurert og bygd nye støttemurer på Bekkelaget.

 • Vi har sikret fjell og skjæringer, byttet sviller og skinner, justert sporet (pakking), rensket stikkrenner for å hindre jord- og leirras, ryddet skog for bedre sikt, montert klatrevern på bruer og satt opp nye gjerder.

Sandbukta-Moss-Såstad

 • Vi har gjort grunnundersøkelser og arbeid i samband med byggingen av nytt dobbeltspor, blant annet i Sandbukta, på Moss stasjon og i Rygge.

Østfoldbanens østre linje

 • Vi har oppgradert spor og gjort fornyelser av tekniske anlegg på Askim stasjon. Også andre steder er det byttet skinner, slik at togreisen blir mer behagelig.

Drammenbanen og Askerbanen

 • Vi har byttet spor og sporveksler og gjort annet arbeid mellom Oslotunnelen og Skøyen stasjon. Det er også gjort fornyelse i elektro- og signalanlegg på hele stasjonen. Skøyen er et knutepunkt som er viktig for punktligheten på flere togstrekninger.

 • Vi har gjort arbeid for nytt signalsystem, ERTMS, på Lysaker og i Bærumstunnelen. Nytt signalsystem skal gi de reisende en mer pålitelig og sikker jernbane.

 • Vi har slipt skinnene mellom Asker og Slependen for å gi bedre komfort.

 • Vi har gjort oppgradering av Lieråsen tunnel.

Drammen

 • Vi har gjort mye arbeid med det nye dobbeltsporet Drammen-Kobbervikdalen. Blant annet er togparkeringen på Sundhaugen revet og spuntvegger satt ned for utgraving av betongtunnelen som skal romme dobbeltsporet.

 • Vi har også revet eksisterende spor og skiftet ut masse ved den gamle godsterminalen på Nybyen. Dette er forberedelse til bygging av ny midlertidig togparkering.

 • Vi har fornyet spor og sporveksler, samt lagt om og satt i drift kabelanlegg for sikringsanlegget.

 • På Brakerøya har Sykehusbygg bygd ny atkomst under sporene til Drammens nye sykehus.

Spikkestadbanen

 • Vi har gjort masseutskifting av noen dårlige partier i sporet. Andre steder har vi byttet ut dårlig pukk med ny.

Oslo lufthavn Gardermoen

 • Vi har gitt plattformen for spor 3 og 4 ved stasjonen en grundig ansiktsløfting med ny belysning, nye møbler, bedre skilting og bedre tilrettelegging for universell utforming.

Publisert: 9. august 2021 klokken 17:02

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17