Vi er på fuglenes side

Norsk ornitologisk forening tilbakeviser påstander om at duepigger på togstasjoner spidder duer til døde.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 10. mai 2021 klokken 07:00

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17

Illustrasjonsfoto av en togperrong.

Det er spesielt på stasjonsområder og plattformer i de største byene som Bane NOR Eiendom har fått montert duepigger. Her på Oslo sentralstasjon. Foto: Ida Taule Brentebråten, Bane NOR

I november 2020 ble vi beskyldt for mishandling av byduer i et debattinnlegg skrevet av Fugleadvokatene i Budstikka. Fugleadvokatene mente at utstyret som er satt opp på våre stasjoner, duepigger, har ført til at flere duer har blitt spiddet til døde.

Administrerende direktør i Bane NOR Eiendom, Jon Erik Lunøe, er en forkjemper for fuglene og er medlem av norsk ornitologisk forening. Han gikk den gangen ut og forsvarte Bane NOR og bruken av duepigger på stasjonene.

Nå blir Fugleadvokatenes påstander også tilbakevist av medlemsbladet Toppdykkeren, der journalisten har intervjuet Lunøe. I tillegg har han gjort egne undersøkelser på hva som skal til for at en due skal bli spiddet av duepigger.

- Piggene er to millimeter tykke og de er ikke spisse i endene. De gir lett etter når jeg presser hånda mot dem og jeg stikker meg ikke, skriver Håkon Billing, journalist i Toppdykkeren.

I undersøkelsen har journalisten brukt en utstoppet måke til å se hvor mye press som må til, før piggene trenger igjennom huden til måken. Etter fem forsøk på ulike steder på fuglen ble resultatet at det måtte fem og åtte kilos press til, altså 20 ganger fuglens egenvekt, før piggene trengte igjennom. Dermed ble konklusjonen at piggene nærmest umulig kan være årsaken til at duer blir spiddet på stasjonene våre.

- Vi bruker kun godkjente duepigger på våre stasjoner og det finnes ingen skadestatistikk, nettopp fordi omfanget er så forsvinnende lite, forteller Jon Erik Lunøe.

Duemøkk er skadelig

Duepigger er et svært utbredt tiltak i byer over hele verden, for å hindre at duer og andre fugler skal oppholde seg på steder hvor de kan ødelegge materiell eller være til bry for allmenheten.

- Duemøkk omdannes raskt til salt og ammoniakk og etter regn framskyndes elektrokjemiske reaksjoner. Disse sure avføringene tærer på maling, betong og metall, og kan til slutt forårsake strukturell svikt. Selv i arbeidet med å gjøre våre byer grønnere og øke biologisk mangfold ønsker man ikke at bygninger skal forfalle, eller at miljøet skal være skadelig, hverken for fugl eller mennesker, skriver Billing.

For å holde fuglene unna stasjonene viser det seg at et spekter av tiltak er mest effektivt: begrense mattilgang (oppfordre til at folk ikke mater duene), begrense hekkmuligheter samt oppholdssteder. Alt dette må selvsagt skje på en måte som ikke volder skade eller lidelse og her bruker vi et firma som er faglig oppdaterte og som håndterer dette på en god måte. Det gjør vi for å holde våre stasjoner og omkringliggende områder trygge og rene for togreisende og kunder.


Publisert: 10. mai 2021 klokken 07:00

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17