Vedlikeholds -og fornyelsesprosjekter 2021

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og fornyelse av jernbanen i Norge. Bevilgningene er rekordhøye, og 2021 blir et innholdsrikt og travelt år med stor aktivitet på alle banestrekninger i hele landet.

 • Nyheter og aktuelt

Publisert: 31. januar 2021 klokken 20:04

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17

I 2021 er det bevilget nesten 9,2 milliarder kroner til drift og vedlikehold av det norske jernbanenettet. I oversikten under har vi listet opp noen av prosjektene og tiltakene som skal gjennomføres på våre banestrekninger i løpet av året.

Dovrebanen og Raumabanen

 • Utskifting av skinner, sviller og sporveksler.
 • Bruvedlikehold på utvalgte bruer.
 • Plattformprosjekter.
 • Sikring og fjerning av planoverganger.
 • Vedlikeholdstiltak på overbygning.
 • Rydding av skog og vegetasjon.
 • Kartlegging av rasfare og rassikring.
 • Tiltak mot ulovlig ferdsel.
 • Diverse tiltak på godsteminalene (Brattøra, Åndalsnes m.fl.).

Østfoldbanen Østre og Vestre linje

 • Omfattende utskifting av skinner, sviller og sporveksler.
 • Rydding av skog og vegetasjon.
 • Flomsikring og drenering. 
 • Fornyelse av Elkraft- og signalanlegg.
 • Fjellrensk og fjellsikring Bekkelaget–Hauketo.

Hovedbanen og Gardermobanen

 • Utskifting av skinner, sviller og sporveksler.
 • Sliping av skinner på Gardermobanen.
 • Vedlikeholdstiltak på over- og underbygning.
 • Omfattende modernisering Etterstad-Lillestrøm.
 • Vedlikeholdstiltak på lavspenning og høyspenning, samt signal.
 • Nytt hensettingsspor til brann- og redningstog, Oslo S.
 • Omfattende modernisering av tekniske anlegg ved Alnabruterminalen.
 • Rydding av skog og vegetasjon.
 • Fornyelse av høyspennings- og signalanlegg.
 • Fornyelse av sporanlegg i Lodalen.

Drammenbanen og Spikkestadbanen

 • Omfattende fornyelse av tekniske anlegg Oslo S. - Brakerøya.
 • Utskifting av skinner, sviller og sporveksler.
 • Omfattende modernisering av tekniske anlegg ved Skøyen og Lysaker.
 • Fornyelse og modernisering av høyspenningsanlegg og signalanlegg.
 • Rassikringstiltak Spikkestadbanen.

Vestfoldbanen og Bratsbergbanen

 • Utskifting av skinner, sviller og sporveksler.
 • Sliping av skinner.
 • Nye gjerder.
 • Rydding av skog og vegetasjon.
 • Fornyelse av kontaktednings- og høyspenningsanlegg.
 • Vedlikehold av bruer over Drammenselva.
 • Signal- og fjernstyringsanlegg.
 • Sikring og fjerning av planoverganger.
 • Diverse plattformprosjekter.

Sørlandsbanen, Randsfjordbanen og Arendalsbanen

 • Utskifting av skinner, sviller og sporveksler.
 • Sliping av skinner.
 • Nytt kontaktledningsanlegg med autotransformator Sira-Krossen.
 • Rydding av skog og vegetasjon.
 • Plattformprosjekter bl. I Kristiansand og Hellvik.
 • Rassikring og kartlegging av rasfare.
 • Vann- og frostsikring i tunneler.
 • Sikring og fjerning av planoverganger.
 • Modernisering av signal- og sikringsanlegg.

Bergensbanen og Flåmsbana

 • Utskifting av skinner, sviller og sporveksler.
 • Omfattende ras- og skredsikring. Snøoverbygg, snøskjermer etc.
 • Rydding av skog og vegetasjon.
 • Stasjonsprosjekter: Plattformforlengelser Dale og Evanger.
 • Vedlikehold av bruer.
 • Modernisering av signal- og sikringsanlegg.

Gjøvikbanen

 • Utskifting av skinner, sviller og sporveksler.
 • Rydding av skog og vegetasjon.
 • Hensettingsanlegg Gjøvik stasjon.
 • Fornyelse av høyspenningsanlegg.
 • Forberedende ERTMS. Føringsveier etc.

Kongsvingerbanen og Solørbanen

 • Utskifting av skinner, sviller og sporveksler.
 • Nytt og moderne kontaktledningsanlegg med autotransformatorer.
 • Bruvedlikehold Galterud.
 • Rydding av skog og vegetasjon.
 • Omfattende sporfornyelse på Solørbanen.
 • Rassikring og kartlegging av grunnforhold.

Rørosbanen

 • Utskifting av skinner, sviller og sporveksler.
 • Rydding av skog og vegetasjon.
 • Sikring og fjerning av planoverganger.
 • Tunnelprosjekter ved Stensli og Drøyli.

Nordlandsbanen og Meråkerbanen

 • Utskifting av skinner, sviller og sporveksler.
 • Omfattende sporfornyelse på Meråkerbanen.
 • Stort omfang av plattformprosjekter. Lengre plattformer for nye tog.
 • Rydding av skog og vegetasjon.
 • Gjerdetiltak mot ulovlig ferdsel.
 • Prosjekter og tiltak på godsterminaler i Bodø, Fauske og Mo i Rana.
 • Miljøprosjekt i Hommelvik.
 • Rehabilitering og fornyelse av snøoverbygg og snøskjermer.

Ofotbanen

 • Utskifting av skinner, sviller og sporveksler.
 • Skinneprofilbearbeiding.
 • Rydding av skog og vegetasjon.
 • Plattformprosjekt i Narvik.
 • Rassikring og fjellssikring.
 • Fornyelse og modernisering ved godsterminalen i Narvik.
 • Stort omfang av ERTMS-tiltak ved flere stasjoner.
 • Drenering og flomsikringstiltak.
 • Tiltak mot ulovlig ferdsel.

Publisert: 31. januar 2021 klokken 20:04

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17