Travel arbeidsuke med historisk sus på Bergensbanen

Det er tett mellom togene på Bergensbanen. Slitasjen er stor, og banen trenger stadig vedlikehold. En uke til ende skal vi jobbe med store og små tiltak. Målet er færre forsinkelser, økt komfort og større kapasitet – så flere kan reise mer med tog.

 • Nyheter og aktuelt

Publisert: 22. september 2021 klokken 10:38

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17

Tegning av gangbru over jernbanen som skal bygges på Evanger.

I helgen 2.-3. oktober skal hele tre nye gangbruer på plass på Bergensbanen - på stasjonene Dale, Evanger og Geilo. Her en illustrasjon av gangbruen som kommer på Evanger. Illustrasjon: Multiconsult

- Fra mandag 27. september til og med fredag 1. oktober vil det pågå arbeid mellom Voss og Bergen i fem timer hver dag. Helgen 2.–3. oktober blir det aktivitet hele døgnet fra Hønefoss til Bergen. Vy varter opp med alternativ transport for alle berørte tog, forklarer kommunikasjonsrådgiver Harry Korslund i Bane NOR.

Historisk helgesus på brufronten

Korslund understreker at Bane NOR har ansvaret for modernisering og vedlikehold av det norske jernbanenettet, og jobber for at passasjerene skal få et stadig bedre tilbud.

- Vi er også opptatt av å legge til rette for at det skal være trygt og enkelt å reise med tog, sier Korslund og røper at det hviler et snev av historisk sus over arbeidshelga 2. til 3. oktober.

- I løpet av noen travle helgetimer får vi på plass tre nye overgangsbruer ved henholdsvis Dale, Evanger og Geilo. Det har ikke skjedd før. Gangbruene ved Dale og Evanger inngår i en omfattende modernisering av de to stasjonene. På Geilo sitter Hol kommune i førersetet, men med Bane NOR som en viktig samarbeidspartner.

Arbeid som gir større komfort

– Før koronaen så vi en sterk økning i antall passasjerer på jernbanen. At mange reiser med toget, er det vi liker best i verden, men det gir slitasje og behov for vedlikehold, sier kommunikasjonsrådgiveren.

Han understreker at vedlikeholdsarbeidet ikke er ferdig i løpet av en kort arbeidsuke. Etterslepet er fortsatt stort, og vi har mer enn nok å ta tak i.

– Skinner, sviller og sporveksler utsettes stadig for stor slitasje, og må innimellom skiftes ut. Nye skinner og sviller bidrar til økt stabilitet og bedre spor. Det gir litt mindre støy fra passerende tog, og økt komfort for de reisende, forklarer Korslund.

Vi bygger nye anlegg

Arbeidsuka på Bergensbanen byr ikke bare på vedlikehold. Flere steder skal det også bygges nytt: Blant annet mellom Arna og Bergen. Den nye plattformen i Arna skal fullføres. Ved Fløen skal vi grave plass for ny mur ved den gamle jernbanebroen. Nye kabler skal trekkes gjennom nye Ulriken tunnel, og ved Bergen stasjon skal gamle sporveksler skiftes ut med nye.

Ikke gå i sporet

Vi minner om at det er farlig og forbudt å ferdes i eller nært jernbanespor og høyspenningsanlegg. Selv om den vanlige togtrafikken er innstilt, kan det komme arbeidstog når som helst.

- Styr unna våre spor når du planlegger helgeturen, formaner Korslund.

Sjekk togselskapets nettsider

Når det pågår arbeid i sporet, kan ikke togene kjøres som vanlig. Togene blir derfor erstattet med buss.

På strekningen Voss-Bergen på dagtid mandag-fredag, vil det i perioden 27/9-1/10 kjøres busser mellom Voss og Bergen. Mandag-torsdag er det alternativ transport fra kl. 09:30 til kl. 15:30, mens fredag kjøres bussene fra kl. 09:30 til kl.14:30.

Under arbeidet mellom Hokksund og Bergen er strekningen stengt for trafikk fra lørdag 2. oktober klokken 00:35 til søndag 3. oktober klokken 12:30. Vy kjører alternativ transport for de berørte tog mellom Bergen–Voss–Hokksund-Oslo S.

For flere detaljer om alternativ transport, se Vy sine hjemmesider www.vy.no(├ąpnes i ny fane)

Kontaktperson for media om arbeidene:

Harry Korslund, harry.korslund@banenor.no, tlf. 916 55 989
Ingvild Eikeland, ingvild.eikeland@banenor.no, tlf. 982 49 707

Kontaktinformasjon for media om alternativ transport (buss for tog):

Linda Kragseth, Vy tog Vest, linda.kragseth@vy.no, tlf. 412 08 243
Vy Persontog Kundeservice, tlf. 61 05 19 10

Fakta om arbeidene fra vest til øst

Bergen-Arna

 • Arbeid med fundamentering for bru ved Fløen
 • Strekking av fiberkabler i Ulriken tunnel og ved Arna stasjon
 • Utskifting av drivmaskiner for sporveksler
 • Periodisk kontroll av tunnelvifter
 • Ferdigstille plattform for spor 2 ved Arna stasjon

Trengereid-Vaksdal-Stanghelle-Dale

 • Oppgradering av tomtebelysning og arbeid på leskur ved Trengereid stasjon
 • Utskifting av sviller
 • Nye fiberkabler
 • Signalteknisk arbeid
 • Utskifting av sviller
 • Utskifting av rekkverk ved Skreien (i regi av Statens Vegvesen)
 • Vegetasjonsrydding ved Stanghelle stasjon
 • Utskifting av sviller
 • Nye overgangsbru, kabelkanaler og plattformarbeid ved Dale stasjon

Dale-Bolstadøyri-Evanger

 • Periodiske kontroller av signal -og lavspenningsanlegg
 • Periodisk kontroll av Trollkona tunnel
 • Periodisk kontroll av spor- og signalanlegg
 • Strekking av nye kabler for høyspenningsanlegg
 • Arbeid på nye plattformer og ny overgangsbru ved Evanger stasjon

Evanger-Bulken-Voss-Reimegrend

 • Strekking av nye kabler for høyspenningsanlegg
 • Periodisk kontroll av spor- og høyspenningsanlegg
 • Utskifting av sviller under sporveksler i østre ende av Voss stasjon
 • Periodiske kontroller av høyspenningsanlegg
 • Strekking av nye fiberkabler ved Urdland og Reimegrend stasjon

Mjølfjell-Myrdal-Hallingskeid-Fagernut

 • Monteringsarbeid på nye snøoverbygg
 • Periodisk tunnelvedlikehold

Geilo-Ål-Bergheim-Flå

 • Montering av ny overgangsbru ved Geilo stasjon
 • Utskifting av masser i sporet ved Hol stasjon
 • Vedlikehold og modernisering av stikkrenner og drenering
 • Bruarbeid ved Kolsrud bru
 • Rassikring

Randsfjordbanen

 • Utskifting av masser under sporet ved Skotselv stasjon
 • Utskifting av stikkrenne ved Åmot stasjon

Publisert: 22. september 2021 klokken 10:38

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17