Hva blir transportpolitikken i neste stortingsperiode?

Det var det store spørsmålet transportvirksomhetene, transportpolitikerne og regjeringen ble utfordret til å svare på under Bane NORs seminar på Arendalsukas tredje dag.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 18. august 2021 klokken 13:37

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17

Bilde av flere politikere som står ved noen bord for å debattere.

Fra venstre: debattleder Irene Johansen (Bane NOR), Nils-Aage Jegstad (H), Oda Sofie Pettersen (MDG), Jon Gunnes (V), Sverre Myrli (Ap), Arne Nævra (SV) og Maren Njøs Kurdøl (R). Foto: Esben Svendsen, Bane NOR

I september er det stortingsvalg, og transportpolitikk er et av temaene som skaper debatt. Stortinget vedtok før sommeren en ny Nasjonal transportplan (NTP) for 2022-2033, og forventningene til gjennomføringen av planen er store. Begreper som effektplakker, porteføljestyring og større handlingsrom til transportvirksomhetene ble pekt på som viktige mål i planen. 

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland, administrerende direktør i Nye Veier AS Anette Aanesland og konsernsjef i VY-gruppen Gro Bakstad fikk spørsmålet «hva bør prioriteres fremover?». Alle fire var enige om at det er viktig å ta vare på det vi har.

- Kundene våre må komme seg dit de skal, og vi må ha et pålitelig togtilbud. Derfor er det utrolig viktig at vedlikeholdsetterslepet reduseres, understrekte Gorm Frimannslund.

- Vi må verdiøke det vi har på veg. Det er dyrere å bygge nytt, som vi selvfølgelig også må gjøre, men vi må først og fremst få mest mulig ut av hver krone, supplerte Ingrid Dahl Hovland.

Tilbudet til de reisende er det viktige

Regjeringen ble representert ved statssekretær i Samferdselsdepartementet John-Ragnar Aarset. Han trakk blant annet frem at infrastrukturen i Norge har fått et nødvendig løft de siste årene, og at det nå er viktig å se fremover.

- Vi har ikke helt klart å ta ut effektene på jernbane. Det må vi få til. Effektpakker er nesten et nytt ord i jernbanevokabularet, som peker på noe som er veldig viktig; vi må skape effekter for de reisende. Med ny Nasjonal transportplan følger en ny styringsmodell, med mer fokus på effekt fremfor prosjekt og større handlingsrom for Bane NOR. Vi tror det blir lettere å skape effekter når Bane NOR får større handlingsrom, fortalte Aarset.

Jernbanen er miljøvennlig

Transportpolitikerne ble utfordret til å si noe om deres prioriteringer for neste stortingsperiode. I panelet deltok Nils-Aage Jegstad (Høyre), Sverre Myrli (Arbeiderpartiet), Jon Gunnes (Venstre), Arne Nævra (Sosialistisk venstreparti), Oda Sofie Pettersen (Miljøpartiet De Grønne) og Maren Njøs Kurdøl (Rødt). Alle fikk muligheten til å si noe om sin transportpolitikk, og jernbanens fortrinn når det kommer til klima og miljø ble trukket frem av flere.

- Klima må være driveren, og ikke bare et moment. Vi ønsker oss billigere og raskere tog – det må lønne seg å ta toget, sa Oda Sofie Pettersen (Miljøpartiet De Grønne).

- Vi vil få flere til å ta toget for å klare målene i Parisavtalen, sa Jon Gunnes (Venstre).  

Det gjelder ikke bare persontogtrafikk, men også gods på bane.

- Vi må gjøre mer for å få gods fra veg til bane. Dette gjelder spesielt når det kommer til lange avstander, sa Nils-Aage Jegstad (Høyre).

Dette stemmer også godt overens med hva befolkningen er opptatt av. I en undersøkelse gjort av Kantar for Bane NOR svarer hele 7/10 av de vil bygge ut mer jernbane i Norge, for å redusere klimagassutslippene. Mange sier også at partienes satsing på tog vil være viktig for dem i valg av parti under høstens stortingsvalg.

Nasjonal transportplan ble behandlet i Stortinget før sommeren, der det ikke ble flertall for planen. Politikerne ble til slutt spurt om muligheten for å enes om en transportpolitikk etter valget. Dette var de enige om at er mulig, uten at de ville røpe noe mer før regjeringsforhandlingene.


Publisert: 18. august 2021 klokken 13:37

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17