Tar grep for sikkerheten og arbeidsmiljøet på jernbanen

Bane NOR innfører en ny ordning for sikkerhetsvakter som jobber med jernbanen. Hensikten er å bedre sikkerheten og arbeidsmiljøet, og unngå brudd på regelverk.

 • Nyheter og aktuelt

Publisert: 15. november 2021 klokken 12:01

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17

Illustrasjonsfoto av sikkerhetsvakt

Sikkerhetsvaktene på jernbanen er svært viktige for Bane NOR. De sørger for trafikksikkerheten når det jobbes i og ved togspor. Nå strammer Bane NOR inn godkjenningsordningen for sikkerhetsvaktene for å bedre sikkerheten. Foto: Liv Tone Otterholt, Bane NOR

Sikkerhetsvaktene har ansvaret for trafikksikkerheten når det jobbes i og ved jernbanen. Den nye ordningen innebærer skjerpede krav til størrelse, ledelse og systemer hos selskaper som leverer slike sikkerhetstjenester til jernbanen.

– Bane NOR er helt avhengig av godkjente sikkerhetsvakter når vi jobber i og ved sporet. Sikkerhetsvaktene har et stort ansvar for liv og helse til våre og entreprenørenes ansatte. Det er vårt ansvar at alle som jobber på jernbanen har en trygg og sikker arbeidsplass. Derfor gjør vi disse endringene, sier Sverre Kjenne, konserndirektør for Drift og teknologi i Bane NOR.

Minst ti ansatte

Et nytt krav er at virksomheten skal ha minst ti faste ansatte. Grunnen er at større virksomheter har andre krav til systemer for internkontroll og bedre kapasitet til å følge opp den enkelte ansatte og deres arbeid.

– Vi har fått en uoversiktlig bransjestruktur med små selskaper, hvor mange leies inn på kort varsel og uten kontrakt. Dette er noe vi vil bort fra. Vi ønsker oss større leverandører som har en solid sikkerhetsledelse og grunnleggende ordninger som verneombud på plass, sier Sverre Kjenne.

Bedrifter med minst ti ansatte har:

 • Verneombud
 • Personalleder
 • Internkontrollsystemer

Personalleder skal løpende vurdere skikkethet og sørge for at den ansatte følger opplæringsprogram og krav for å være godkjent sikkerhetsvakt. I tillegg vil de sammen med internkontrollsystemer følge opp at den ansatte følger Arbeidsmiljølovens bestemmelser og Bane NORs interne regelverk.

Avdekket flere brudd

Bane NOR strammer inn regelverket som en følge av en omfattende kartlegging av flere virksomheter. Gjennomgangen avdekket en ukultur i deler av miljøet som leverer sikkerhetstjenester. Det handler om at noen sikkerhetsvakter har jobbet for mye og at noen har forsøkt å omgå Bane NORs interne retningslinjer.

– Majoriteten av sikkerhetsvaktene er selvfølgelig dyktige, seriøse og etterrettelige. Men så har vi avdekket flere brudd på reglene. Disse bruddene er helt uakseptable. Vi har derfor besluttet å innføre krav til selskapene som vil styrke sikkerhetsledelsen, internkontrollen og oppfølgingen av selskapene som jobber for oss, sier Sverre Kjenne.

Må være skikket

En viktig kvalifikasjon hos sikkerhetsvaktene er at de til enhver tid skal være skikket til å utføre arbeid på jernbanen. Det betyr at de skal være friske, opplagte og ikke være i personlige kriser som kan påvirke arbeidet.

– Dette krever tett sikkerhets- og personaloppfølging. Vi kan ikke la det være opp til den enkelte sikkerhetsvakt å vurdere egen skikkethet. Når vi unngår små selskaper sørger vi også for at sikkerhetsvaktene er dekket av sykelønnsordninger, og at de ikke går på jobb når de bør være hjemme, sier Sverre Kjenne.

Skaper utfordringer for enkelte

Bane NOR er klar over at enkelte selskaper vil ha problemer med å oppfylle de nye kravene i nåværende selskapsstruktur og organisering.

– Vi forstår at dette skaper utfordringer for noen, og det er beklagelig. Samtidig må vi alltid sette sikkerheten først. Jeg mener det er nødvendig med disse endringene selv om de får negative følger for enkelte, sier Sverre Kjenne.

Bane NOR lager en overgangsordning slik at leverandører som har kontrakt med Bane NOR får tid til å tilpasse seg de nye kravene. Overgangsordningen gjelder ut 2022.

Virksomheter med seks eller flere fast ansatte kan også søke om dispensjon fra kravet om minimum ti faste ansatte. Forutsetningen er at alle andre krav er oppfylt på søknadstidspunktet. Varighet på godkjenning for virksomheter som søker om dispensjon fra dette kravet, er 12 måneder. 

– Vi trenger alle dyktige, seriøse og godkjente sikkerhetsvakter for å utføre arbeid i og ved spor. Vi håper at de som nå ikke kan jobbe for oss via små virksomheter, søker seg til en større bedrift som oppfyller kravene våre, sier Sverre Kjenne.

Den nye ordningen trer i kraft 15. mars 2022. 

Fakta - sikkerhetsvakter

 • Bane NOR har ansvaret for sikkerheten når det jobbes i og ved jernbanen. Vi setter krav til leverandørene, kompetanse og opplæring, og har ansvar for sikkerhetsgodkjenning til den enkelte som jobber på jernbanen. 
 • Omtrent 1800 personer har i dag godkjenning som sikkerhetsvakt. De fleste er ansatt hos entreprenører, mens ca. 300 personer jobber i små virksomheter.
 • Ny ordning var på høring høsten 2021 hos entreprenører tilknyttet jernbaneutvalget i EBA og andre utvalgte entreprenører.
 • Den nye ordningen er juridisk vurdert mot blant annet forvaltningslovens regler om enkeltvedtak og anskaffelsesregelverk.
 • Søknadsperioden åpnes 1. desember 2021.
 • Ordningen trer i kraft 15. mars 2022. Godkjenning for å utføre sikkerhetstjenester for Bane NOR vil ha en varighet på 36 måneder.
 • Fra 15. mars til 31. desember 2022 blir det en overgangsordning. Da får virksomheter som har kontrakt med Bane NOR i dag, muligheten til å tilpasse seg den nye godkjenningsordningen.

Publisert: 15. november 2021 klokken 12:01

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17