Tar grep for å hindre arbeidskriminalitet

Ingen som jobber med jernbane skal drive med sosial dumping og arbeidskriminalitet. I nye kontrakter stiller Bane NOR strenge krav til entreprenører og underleverandører.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 28. april 2021 klokken 07:01

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17

Bilde av folk som sveiser i skinnegangen, så gnistene flyr.

Foto: Atle Havnerås, Bane NOR

Hvert år inngår Bane NOR kontrakter for rundt 15 milliarder kroner innen vedlikehold og fornying, drift og utbygging av jernbanenettet.

For å bidra til en bærekraftig og rettferdig samfunnsutvikling stiller Bane NOR flere krav til de som skal jobbe for oss. Det gjelder blant annet bruk av systemet HMSREG, pliktig medlemskap i StartBANK, samt fullmakt til å innhente skatteopplysninger.

  • HMSREG er enkelt forklart et skybasert program som er koblet til ulike offentlige registre. Her kan en se om selskaper følger lover og regler, overholder arbeidstid og betaler skatter og avgifter. Det vil også framgå hvor, når og hvor lenge de ansatte jobber, om de har kursing og godkjent kompetanse.

  • StartBANK er et register over leverandører. For å være nevnt her må selskapene oppfylle en rekke forhåndsdefinerte krav til lovlig og seriøs drift. StartBANK finnes både i Norge og mange andre land.

Sikrer gode samarbeidspartnere

Alle som skal jobbe i jernbanesporet, eller på våre anleggsplasser, må ha et gyldig HMS-kort. Når ansatte registreres ved hjelp av kortet eller en mobilapp, ser vi hvem som er på de ulike anleggsplassene, hvilket firma de arbeider for og hvilke godkjenninger de har.

– HMSREG gjør det enklere for oss å følge opp leverandørene, og skille de seriøse fra de useriøse. Så kobler vi informasjon sammen med andre registre som StartBANK og Skatteetatens. Dermed kan vi enkelt kontrollere at vi inngår kontrakter med seriøse leverandører, forteller Fredrik Kirsebom, Bane NORs direktør for driftsanskaffelser.

Kirsebom legger til at det også blir lettere å se at arbeidet gjøres på en ryddig og seriøs måte.

Fokus på samfunnsansvar

Direktøren påpeker at kravene til våre entreprenører også videreføres og gjelder for underleverandører. På den måten påvirker vi bransjen positivt: det skal lønne seg å drive profesjonelt.  

– Som byggherre og oppdragsgiver krever vi stadig mer. Vi jobber for en bærekraftig utvikling og forventer at våre samarbeidspartnere tar både samfunnsansvar og jobber for reduserte klimautslipp. Vi er i startgropa når det gjelder dette arbeidet, men vi beveger oss i riktig retning, sier han.

Gir oss unik oversikt

Noen av Bane NORs prosjekter har benyttet HMSREG en god stund. I Drammen bygges det dobbeltspor mot Kobbervikdalen. Dette prosjektet har gode erfaringer med systemet.

– Bruken er fremdeles i startfasen, men det gir oss allerede en unik oversikt over leverandørkjeden, sier Vibeke Tegneby, som ivaretar samfunnsansvaret i Bane NORs anskaffelser.


Publisert: 28. april 2021 klokken 07:01

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17