Større økonomisk handlefrihet for Bane NOR

Større ansvar, større økonomisk fleksibilitet og mer forutsigbar finansiering av jernbaneprosjekter. Det er målet med den nye avtalen mellom Bane NOR og Samferdselsdepartementet.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 13. september 2021 klokken 14:09

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17

Konsernsjef i Bane NOR og statssekretær i Samferdselsdepartementet

Avtalen mellom Samferdselsdepartementet og Bane NOR ble signert av konsernsjef Gorm Frimannslund i og John-Ragnar Aarset i Samferdselsdepartementet. Foto: Samferdselsdepartementet

Vi bygger, drifter og vedlikeholder jernbanen i Norge. Det gjør vi på oppdrag fra Jernbanedirektoratet. «Fastpris» for disse oppdragene er et viktig element i den nye avtalen.

Det betyr at hvis Bane NOR gjennomfører prosjektene billigere enn den inngåtte fastprisen, kan vi beholde overskuddet. Da kan pengene brukes til å styrke andre deler av jernbanen. Bruker vi mer enn vi har fått tildelt, må vi selv dekke overskridelsen. Det kan forsinke anleggsstart for andre planlagte prosjekter. Dette tilsvarer vilkårene som Nye Veier har i sin avtale med staten, skriver Samferdselsdepartementet på sin nettside.

– Det var fint å få landet denne avtalen nå, sier konsernsjef Gorm Frimannslund, i Bane NOR.

Fredag 10. september satte han og statssekretær John-Ragnar Aarset i Samferdselsdepartementet pennen til papiret og leverte hver sin signatur. 1. januar 2022 trer den femårige avtalen i kraft.

Dette skal gjøre det tydeligere hvem som har ansvar for hva innen jernbanesektoren, der Jernbanedirektoratet er overordnet myndighet og Bane NOR eier og utvikler av infrastrukturen.

– Avtalen er et skritt i riktig retning. Den gir oss mer frihet og ansvar, og vi får mer egnede økonomiske rammebetingelser enn vi har i dag, sier Nina Valle, direktør for langsiktig planlegging og porteføljestyring i Bane NOR.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide mener dette er en nødvendig videreutvikling av jernbanereformen.

– Avtalen underbygger reformens intensjoner om økt handlingsrom for, og ansvarliggjøring av, Bane NOR. Samtidig ivaretas Jernbanedirektoratets overordnede og koordinerende rolle i jernbanesektoren, sier samferdselsministeren.

Her kan du lese pressemeldingen fra Samferdselsdepartementet om saken, og laste ned den inngåtte avtalen(├ąpnes i ny fane)


Publisert: 13. september 2021 klokken 14:09

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17