Store klimavennlige kjemper gir mer gods på bane

Større, raskere og mer bærekraftig: To nye kraner er ventet på Alnabru godsterminal. De er semiautomatiserte, kan fjernstyres, produserer selv strøm, og vil øke jernbanens godskapasitet.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 7. mai 2021 klokken 07:00

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17

Bilde tatt ovenfra av mange kontainere og to store kraner.

Dagens kraner på Alnabru. Foto: Kenneth Tønnesen, Nordic Unmanned

Det trengs kraft for å løfte en kontainer full av varer om bord på et godstog. Dette gjøres av trucker og store, skinnegående kraner. Dagens giganter på Alnabru har gjort en trofast jobb: Terminalen tar imot om lag 90 prosent av alle kontainere som fraktes rundt i landet, og er stor i europeisk målestokk. Nå skal det gamle, velbrukte utstyret få hvile. Det er bestilt moderne, østeriske Künz-produserte kraner som skal ta over jobben i 2022.

– Det er godt nytt for oss som er opptatt av bærekraftig utvikling. Dette vil kutte kostnader og gjøre jobben raskere og mer effektiv. Samtidig er det et godt skritt på vei mot en automatisert godsterminal, forteller Oskar Stenstrøm, Bane NORs direktør for godstrafikk.

Håndterer 1230 kontainere daglig

Det er ikke småtteri som distribueres land, utland og strand rundt fra Alnabru. Hvert år skal 450 000 TEU håndteres her. Det er en forkortelse for «Twenty-foot Equivalent Unit», som er en seks meter lang kontainer. Det betyr at terminalen håndterer over 1230 kontainere hver dag.

– Det er svært viktig å holde driftskostnadene lave og sørge for at kapasiteten er god. Da får vi mest mulig gods på jernbane til ulike destinasjonene i Norge og utlandet. Det betyr færre tunge kjøretøy på veiene, bedre trafikksikkerhet og mindre utslipp av klimagasser, sier Kristin Ljønes, strategisk prosjekt- og utviklingskoordinator for godstrafikk i Bane NOR.

Et enkelt godstog har så stor kapasitet at det erstatter om lag 25 semitrailere.

Sparer flere millioner kroner

De nye østeriske kjempene vil øke terminalens kapasitet med rundt 10 prosent, og redusere de årlige kostnadene med mellom syv og ni millioner kroner.

Dagens kraner styres enn så lenge av ansatte høyt over bakken. De nye gigantene skal fjernstyres. Det gjør det tidvis mulig for en person å operere begge samtidig. Utstyret er i tillegg semi-automatisert, som betyr at det utfører deler av jobben selv.

Et løft for godstrafikken

Kranene går på strøm. Når de akselererer, brukes det strøm. Når de bremser, genereres det energi som tas vare på. Dermed kan mellom 10 og 25 prosent av strømmen gjenbrukes.

– Å få disse nye kranene blir bokstavelig talt et stort løft for oss. Vi blir mer stabile og forutsigbare i produksjonen. Det har en skikkelig effekt på kapasitet og kostnader, og kan sørge for at flere togavganger fra Alnabru går etter tidsplanen, forklarer Ljønes.

Fakta – Nye kraner på Alnabru:

  • Kranene er rundt 18 meter høye.
  • Kan løfte kontainere 12,8 meter høyt.
  • Kapasitet på 18 til 20 kontainere i timen.
  • Løfter opptil 45 tonn last.
  • Produsert av østeriske Künz.

Publisert: 7. mai 2021 klokken 07:00

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17