Sparer trønderske veier for 1300 trailere i året

Det startet med en bærekraftig idé, et godt samarbeid og en skikkelig dugnad mellom Bane NOR, Norske Skog og CargoNet. Resultat: flytting av 30 000 kubikk med tømmer fra vei til bane.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 7. april 2021 klokken 09:00

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17

Bildet viser et godstog som blir lastet med tømmerstokker.

På Støren beredskapsterminal lastes tømmer over på godstog, før det transporteres til Norske Skogs fabrikk på Skogn. Foto: Paul Agnar Røvik, Bane NOR

På Støren ligger det en beredskapsterminal for jernbanen. Hit skal godstogene dirigeres og laste om, hvis strekningen mot Trondheim blir stengt. I Ulsberg går det et sidespor opp mot et pukkverk. Ingen av områdene var særlig ofte i bruk, inntil nylig.

I dag fraktes det tømmer herfra til Norske Skogs avispapirfabrikk på Skogn. Det sparer veiene for mange trailere, og fabrikken for bruk av kjemikalier.

Viktig med rask transport av tømmer

Prosjektet startet ved et sidespor på Ulsberg i november. Senior innkjøper Bjørn Næsvold, i Norske Skog Skogn, spankulerte tankefull langs den tomme skinnegangen.

– Jeg smugtittet litt, og tenkte at her er det kanskje muligheter, sier Næsvold.

Idéen handlet om å laste over tømmer på godsvogner, og kjøre dem raskt og effektivt til papirfabrikken. Det bidrar til en bærekraftig og miljøvennlig drift på flere måter: tømmeret går på jernbane og fabrikken kan bruke mindre kjemikalier.

Avispapiret skal nemlig være så lyst som mulig, når det skal trykkes tekst og bilder. Hvis tømmeret blir liggende lenge, blir det gradvis mørkere. Når ferske varer kommer raskt fra skogen til fabrikken, trengs det ikke brukes blekemiddel.

Hektisk aktivitet på Støren

Næsvold tok kontakt med CargoNet og Bane NOR for å drøfte idéen.

– Vi hadde det første møte i slutten av november 2020. Alle synes at tanken var god, så vi heiv oss rundt og startet planleggingen, forteller Paul Agnar Røvik, regional terminalleder for Bane NORs område nord.

Veien frem til et resultat var kort i tid, men drøyere i arbeidsinnsats. På Støren var det samtidig et storprosjekt i gang med utbygging av ny togparkering, vaskehall, verksted og dieseltank. Beredskapssporene lå tomme, men i området rundt pågikk det hektisk aktivitet.

Samtidig måtte plassen fortsatt fungere som beredskapsterminal for omlasting av gods – fra jernbane til trailere – hvis toglinja blir stengt. Da kan det ikke ligge svære stokker langs skinnegangen, som blokkerer for omlasting. Paul Agnar Røvik stilte derfor ett krav: tømmeret som skulle transporteres, måtte kunne ryddes unna på minst fire timer. Det lot seg gjøre, og dermed var samarbeidsprosjektet i full gang.

Sparer både utslipp og kroner

26. januar kom det første godstoget inn til terminalen. Da hadde tempoet vært høyt og innsatsen stor de foregående månedene.

– Det har vært stort engasjement og handlekraft. Det er imponerende hvor raskt vi er kommet i gang, sier Næsvold i Norske Skog Skogn.

Han takker både CargoNet og Bane NOR for å ha bidratt til å spare både naturen og næringslivet for klimautslipp og kroner. Røvik takker på sin side Norske Skog for idéen, og legger til at Spordrift AS også har spilt en viktig rolle i prosessen. Resultatet er 25 færre vogntog i uka på trønderske veier, og flytting av 30 000 kubikk tømmer over på godstog hvert år.

– Det er ganske mye, så vi er godt fornøyde. Det er morsomt å jobbe med positive folk og få til noe i samarbeid med andre, sier Ola Trolldalen, salgs- og markedssjef for industritog i CargoNet.

Fakta: Lasting av tømmer på Støren

  • 450 kubikkmeter med tømmer kjøres inn til beredskapsterminalen.
  • Tirsdager kommer CargoNet med syv vogner, på 164 meter, til et sidespor på terminalen. Vognene lastes hurtig ved hjelp av to tømmerbiler. Så parkeres de på et sidespor.
  • Så kjøres det inn nye åtte vogner på 179 meter. De står til torsdag og fylles løpende med tømmer som kommer rett fra skogen.
  • Torsdag kjøres alle 15 vognene med tømmer til papirfabrikken på Skogn.

Publisert: 7. april 2021 klokken 09:00

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17