Smelter snø med ny teknologi

Dårlig vær på Østlandet kan i verste fall gå utover togtrafikken i hele landet. Heldigvis gir både fornyelse og ny teknologi for snøsmelting, gode resultater.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 11. mars 2021 klokken 11:28

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17

Oslo S tatt fra lufta, som viser alle sporene som går ut fra togstasjonen.

Selv lite snø kan skape utfordringer på Oslo S. Heldigvis gir ny teknologi for snøsmelting gode resultater. Foto: Øystein Grue, Bane NOR

Vi er riktig nok godt inn i årets første vårmåned, selv om været i deler av landet i dag ikke tilsier det. Kraftig snøvær kombinert med vind er særlig utfordrende i Oslo-området på grunn av komplisert infrastruktur og stor togtrafikk. Oslo S er et viktig knutepunkt og stopp kan få konsekvenser for togtrafikken i hele landet, og ikke minst store konsekvenser for de reisende.

– Mellom 70 og 80 prosent av alle togene i landet kjører gjennom Oslo. Stopp i trafikken forplanter seg derfor ut i alle retninger. For godstog kan det gi forsinkelser helt opp til Narvik, forteller Guttorm Moss, som er banesjef i Oslo.

Smelter snø med ny teknologi

Hittil i år har ikke været skapt alt for store problemer, men det er ikke alltid så mye snø som skal til før det kan bli utfordringer. 

– Jernbanen her er svært sårbar, selv med lite snø. Spesielt fordi vi har veldig mange sporveksler på Oslo S. Dersom det er ugunstig værforhold med mye snø kombinert med vind, kan det føre til at man ikke får lagt sporvekselen til riktig spor. Da vil man ikke kunne stille grønt signal slik at togene kan kjøre, forklarer Moss.

På sporvekslene er det montert varmeelementer for å smelte snø. Varmen reguleres automatisk i takt med skinnetemperatur og vær. Vedlikeholdsmannskap overvåker vekslene og kan styre disse med en app.

Dersom snøen likevel ikke smelter eller det faller isklumper fra toget og ned på ugunstige steder i en sporveksel, må vi rykke ut og fjerne snøen eller isen manuelt.

– Kvaliteten på sporvekselvarmen er under utvikling og Bane NOR jobber stadig med å fornye anleggene. Det ser vi gode resultater av, sier Moss.

Snørydding er viktig for togene

Blir det mye snø på stasjonsområder og godsterminaler, må snøen som ligger både mellom og i sporene, kjøres vekk.

– På Alnabru er det 50-60 spor i bredden. Det er en stor jobb som krever planlegging og samarbeid med togselskaper og trafikkstyring, forteller Moss.

Snøryddingen må gjøres unna i løpet av få timer om natta når det går lite tog. Slik kan personalet som setter sammen togene, utføre sine kontroller og vedlikehold.

Andre utfordringer i kuldeperioder er is i tuneller. De færreste tuneller er tette. Dette kan medføre stor isdannelse på ugunstige steder. Isen kan blant annet medføre kortslutning i strømtilførsel og i verste fall rive ned kontaktledningsanlegget som gir kjørestrøm til togene.

Planlegger ny sesong så fort snøen er borte

Det er selskapet Spordrift AS som har ansvaret for vinterberedskapen i Oslo.

– God vinterberedskap sikrer at snøværet ikke går ut over togtrafikken og de reisende. Allerede når vintersesongen er over, går vi i gang med planlegging av neste sesong, sier Moss.

Den omfatter blant annet evaluering av forrige vinter, klargjøring av materiell, og testing av sporvekselvarme. Annet viktig vedlikeholdsarbeid er blant annet rensing av stikkrenner for å unngå ising slik at de ikke tetter seg. I tillegg er vegetasjonsrydding viktig for å hindre at trær knekker på grunn av tungt snøfall og faller i sporet eller skader kontaktledningsanlegget. Dette er arbeid som pågår nærmest året rundt.


Publisert: 11. mars 2021 klokken 11:28

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17