Samferdselsministeren besøkte Bane NORs prosjekter

Onsdag 11. august besøkte samferdselsministeren både Gjøvikbanen og Dovrebanen.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 16. august 2021 klokken 11:01

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17

Bilde av tre menn i dress og to i arbeidsklær som står på en togperrong.

Samferdselsminister Knut Arid Hareide besøkte Jaren stasjon på Gjøvikbanen 11. august. Her ble han møtt av blant andre (fra venstre) konsernsjef Gorm Frimannslund, konserndirektør Sverre Kjenne, prosjektsjef Ivar Olsen og prosjektleder Frank Olav Kobbhaug. På Gjøvikbanen legger vi blant annet til rette for ett tog i timen mellom Oslo og Gjøvik, og Oslo og Jaren. Foto: Halldis Skogen, Bane NOR

På Jaren stasjon på Gjøvikbanen og på Sørli-terminalen langs Dovrebanen fikk statsråd Knut Arild Hareide se litt av Bane NORs arbeid på de to strekningene.

Oppgraderinger på Gjøvikbanen

Dagen startet på Jaren stasjon, der statsråden møtte blant andre konsernsjef Gorm Frimannslund, konserndirektør Sverre Kjenne og prosjektsjef for Gjøvikbanen Ivar Olsen. Bane NORs representanter informerte både om alle tiltakene på Gjøvikbanen, som skal legge til rette for et tog i timen for persontog og økt kapasitet for godstransport, og ERTMS på strekningen. Den nordre delen av Gjøvikbanen, fra Roa til Gjøvik, får ERTMS i andre halvdel av 2022. ERTMS er det nye felleseuropeiske signalsystemet (European Rail Traffic Management System).

- I innføringen av ERTMS i Norge er Gjøvikbanen prioritert. Dette er den andre strekningen i Norge som får det nye signalsystemet, som er viktig både for sikkerheten og for at togene skal gå når de skal, fortalte konserndirektør Sverre Kjenne.

I tillegg til arbeidet med ERTMS er det flere store tiltak som pågår langs hele Gjøvikbanen. Fra 2020-2022 blir strekningen oppgradert for 1,3 milliarder norske kroner, og ved utgangen av 2022 kan det kjøre ett persontog i timen mellom Oslo og Gjøvik og Oslo og Jaren. Dette er en dobling av kapasiteten. Med plattformforlengelsene som pågår vil det på sikt bli mulig å kjøre doble togsett til Gjøvik. Dette innebærer en firedobling av kapasiteten mellom Gjøvik og Oslo målt i antall seter.

Samferdselsministeren lot seg imponere over arbeidet som gjøres på strekningen og Jaren stasjon.

- Arbeidet som gjøres på Gjøvikbanen viser noe av det store og viktige arbeidet som er i gang på jernbanen. Det skjer så mye på jernbanen nå, og dette er et godt eksempel på det. For meg som bor ved Solemskogen er Gjøvikbanen litt «min bane», det er dissetogene jeg hører hjemmefra, og jeg er veldig glad for at denne strekningen får et løft, sa Hareide.

Tømmerterminal og dobbeltspor på Dovrebanen

Langs Dovrebanen møtte Hareide igjen konsernsjefen, denne gangen på tømmerterminalen Sørli – Norges nest største tømmerterminal. Hovedtemaet for besøket var utvikling av Sørli-terminalen og Siv Myrvold, leder for tømmerterminaler i Bane NOR, viste besøket rundt på terminalen. Blant de fremmøtte var også blant andre ordføreren i Stange kommune Nils Røhne og representanter fra det lokale næringslivet. De formidlet ønsket om å bygge verksted på terminalen, og legge til rette for en flerbruksterminal.

- Vi ønsker å legge til rette for operatører som ønsker å etablere seg i markedet, helt uavhengig av hvem som eier verkstedene. Vi er opptatt av at tilkobling til jernbanenettet må skje på en hensiktsmessig og konkurransenøytral måte, og her på Sørli er vår holdning at én tilkobling til avgreningen er det mest hensiktsmessige, forklarte Frimannslund.

Statsråden ble også møtt av prosjektsjef for Kleverud-Sørli-Åkersvika Geir Kvillum, som fortalte om prosjektet og effektene dette skal gi. Prosjektet bygger ingen konstruksjoner som hindrer en eventuell videre utbygging av terminalen, men legger til rette for flere effekter på strekningen.

- Vi skal legge til rette for både flere avganger og kortere reisetid mellom Hamar og Oslo. I tillegg legger vi til rette for at kapasiteten for godstransporten øker, fortalte Geir Kvillum.

Hareide skrøt av prosjektet og jobben som er gjort hittil.

- Jeg vil gi honnør til Bane NOR for jobben som er gjort her. Det er ofte overskridelser eller forsinkelser som får mest oppmerksomhet, men det er også viktig å vise fram all den gode jobben som gjøres. Med dette tiltaket legger vi til rette for den mest klima- og miljøvennlige måten å reise til Hamar og Lillehammer på, sa Hareide.

Jernbanen er miljøvennlig

Jernbanetransport er nullutslipp, bruker lite energi, og sette mindre spor sammenlignet med andre transportmidler. Derfor er jernbanen en sentral del av løsningen for å nå målene om å redusere klimagassutslippene. Jernbanen knytter også bo- og arbeidsmarkeder sammen, slik at det er lettere å bo i en by og jobbe i en annen med miljøvennlig transport.

- Jernbanen er utrolig viktig, så vi kan reise både klima- og miljøvennlig. Det er derfor vi satser på jernbanen, sa Hareide.


Publisert: 16. august 2021 klokken 11:01

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17