River og rydder på godsterminalen – skal sortere hele bygninger

Bergen skal få Norges mest miljøvennlige godsterminal. I januar starter vi med å rive dagens bygg. 95 prosent av bygningene skal sorteres, mens dører og porter legges ut for salg.

  • Prosjektnyheter

Publisert: 19. november 2021 klokken 15:07

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17

Bilde av to ansatte i Bane NOR

Prosjektlederne Mathilde Skeide i Bane NOR og Torstein Viko fra Norsk Saneringsservice foran et av byggene som skal rives på Nygårdstangen godsterminal. Foto: Ingvild Eikeland, Bane NOR

Bane NOR har inngått kontrakt med Norsk Saneringsservice AS om å rive terminalbygningene på Nygårdstangen. Jobben starter allerede i januar 2022 og er begynnelsen på det store ombyggingsprosjektet som skal gjøre godsterminalen i Bergen til Norges grønneste.

Vil støyskjerme naboene

Selve rivearbeidet skjer like ved byens største videregående skole, Amalie Skram VGS, Busstasjonen, kjøpesenter og kontorbygninger. Samtidig skal det være full drift på godsterminalen.

– I slike omgivelser blir det ekstra viktig å ha gode støy- og sikkerhetstiltak på plass, sier prosjektleder Mathilde Skeide, som skal lede riveprosjektet på vegne av Bane NOR.

Blant annet skal entreprenøren bygge en midlertidig støyskjerm, og legge opp rivearbeidet i forståelse med naboene. Prosjektet vil særlig ha tett dialog med den videregående skolen, slik at rivestøyen forstyrrer undervisningen minst mulig.

– Godsterminalen skal være åpen i hele riveperioden, så et godt samarbeid med alle som bruker terminalen er også en forutsetning for å lykkes, sier Skeide.

Satser på bærekraftige løsninger

Under rivingen legger man, i likhet med i det kommende byggeprosjektet, stor vekt på miljøet. Hele 95 prosent av riveavfallet skal sorteres, og mye skal gjenvinnes. I tillegg legges nyere «løsøre» fra bygningene, som dører og porter, i disse dager ut for salg.

– For oss er det viktig at dette skjer på en klimavennlig og bærekraftig måte. Vi stiller stadig større krav til oss selv og våre entreprenører, og ønsker en mest mulig miljøvennlig utbygging, sier Eivind Farestveit Larsen, som er
Bane NORs prosjektsjef for utbyggingen.

Skal jobbe i syv måneder

Prosjektsjefen er svært fornøyd med å komme i gang som planlagt. Rivearbeidet på godsterminalen starter allerede i januar 2022, og forventes å ta cirka sju måneder.

– Nå går det slag i slag. Snart skal vi tildele den virkelig store samlekontrakten for utbyggingen av godsterminalen og dobbeltsporet til Fløen. Det har byggestart i mai, sier prosjektsjefen.

God konkurranse og lokal vinner

Det var god interesse for kontrakten om rivingen, som er tildelt Norsk Saneringsservice AS avdeling Vest. Det skjedde i tett konkurranse mellom de tre tilbyderne, og vinneren holder til i Bergen sentrum.

– Vårt firma står for mange av de samme verdiene som Bane NOR innen bærekraft og miljøhensyn, og vi ser veldig frem til å samarbeide med dem om denne jobben, sier avdelingsleder Arve Haugen i Norsk Saneringsservice.

Rivekontrakten på 25 millioner er blant årets største i sitt slag her til lands.

Ved kontraktstildelingen telte kvalitet 60 prosent og pris 40 prosent. Entreprenøren som er valgt skåret best på begge deler.


Publisert: 19. november 2021 klokken 15:07

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17