Positiv rapport om Ringeriksbanen og E16

På regjeringens oppdrag er det utført en uavhengig kvalitetssikring av Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16. Rapporten er i hovedsak positiv og støtter prosjektets vurderinger.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 29. januar 2021 klokken 10:47

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17

Tre personer med gule Bane NOR-vester står og skuer utover et landskap med sjø og flatt innland.

– Selv om alle på veiene kjørte elbil, ville likevel bygging av ny jernbane være positivt for miljøet, sier prosjektdirektør Morten Klokkersveen, i Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16. Foto: Einar Aslaksen, Bane NOR

Det er konsulentselskapene Marstrand og Møreforskning som står bak gjennomgangen av Bane NOR og Statens vegvesens fellesprosjekt.

Her finner du lenke til rapporten på Samferdselsdepartementets nettsider. (åpnes i ny fane)

Her er Samferdselsdepartementets pressemelding om saken. (åpnes i ny fane)

Her finner du lenke til Jernbanedirektoratets pressemelding om saken, inkludert lenker til rapporten og kommentarer til denne (åpnes i ny fane) .

– Vi takker for rapporten, og ser at den hovedsakelig støtter de vurderinger og beregninger som vi har gjort, sier prosjektdirektør Morten Klokkersveen, i Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16.

Departementet avviser store endringer

Rapporten anbefaler også reduksjoner og forenklinger av prosjektet for totalt fire milliarder kroner. Blant annet foreslår den å bygge to tunnelløp mellom Jong og Sundvollen ved hjelp av tunnelboremaskin, utsette byggingen av dobbeltspor og senke hastigheten.

– Noen av disse innsparingene er så store og omfattende at de påvirker målsettingene for prosjektet. Skal det gjøres store endringer nå, må i så fall Samferdselsdepartementet gi oss et nytt oppdrag, forklarer Klokkersveen.

Tilbakemeldingene fra departementet er klare. I en pressemelding sier samferdselsminister Knut Arild Hareide at rapporten ikke inneholder noen overraskelser og avviser at det er aktuelt å starte planleggingen på nytt. Han ber prosjektet heller jobbe for å gjøre de valgte løsningene billigere.

Jernbanen reduserer klimautslipp

Den utfordringen tar prosjektdirektør Klokkersveen på strak arm.

– Vi jobber kontinuerlig med å se på tiltak som kan spare oss for kostnader, sier han.

Flere medier har omtalt rapporten og tatt tak i påstanden om at jernbanens miljøgevinst kan erstattes av elektriske biler og busser.

– Selv om alle på veiene kjørte elbil, ville likevel bygging av ny jernbane være positivt for miljøet. Jo flere som parkerer bilen til fordel for kollektivtrafikk, sykkelen eller gange – jo mer reduseres klimautslippene, sier Klokkersveen.

Sparer natur og dyrka mark

Prosjektdirektøren påpeker at det trengs veldig mange elbiler for å frakte like mange mennesker som et tog.

– Biltrafikken krever store arealer og tar betydelig mer plass enn jernbanen, særlig rundt byene. Det tar natur, friluftsområder og dyrka mark som jernbanen sparer, sier Klokkersveeen.

Prosjektet har planlagt byggestart i 2021/2022. For at det skal kunne gjennomføres må Stortinget bevilge penger til prosjektet denne våren. Regjeringen har derfor varslet at saken legges frem i mai, som en del av forslaget til revidert nasjonalbudsjett.

Publisert: 29. januar 2021 klokken 10:47

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17