Positiv rapport om Ringeriksbanen og E16

På regjeringens oppdrag er det utført en uavhengig kvalitetssikring av Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16. Rapporten er i hovedsak positiv og støtter prosjektets vurderinger.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 29. januar 2021 klokken 10:47

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17

Tre personer med gule Bane NOR-vester står og skuer utover et landskap med sjø og flatt innland.

– Selv om alle på veiene kjørte elbil, ville likevel bygging av ny jernbane være positivt for miljøet, sier prosjektdirektør Morten Klokkersveen, i Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16. Foto: Einar Aslaksen, Bane NOR

Det er konsulentselskapene Marstrand og Møreforskning som står bak gjennomgangen av Bane NOR og Statens vegvesens fellesprosjekt.

Her finner du lenke til rapporten på Samferdselsdepartementets nettsider.(├ąpnes i ny fane)

Her er Samferdselsdepartementets pressemelding om saken.(├ąpnes i ny fane)

– Vi takker for rapporten, og ser at den hovedsakelig støtter de vurderinger og beregninger som vi har gjort, sier prosjektdirektør Morten Klokkersveen, i Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16.

Departementet avviser store endringer

Rapporten anbefaler også reduksjoner og forenklinger av prosjektet for totalt fire milliarder kroner. Blant annet foreslår den å bygge to tunnelløp mellom Jong og Sundvollen ved hjelp av tunnelboremaskin, utsette byggingen av dobbeltspor og senke hastigheten.

– Noen av disse innsparingene er så store og omfattende at de påvirker målsettingene for prosjektet. Skal det gjøres store endringer nå, må i så fall Samferdselsdepartementet gi oss et nytt oppdrag, forklarer Klokkersveen.

Tilbakemeldingene fra departementet er klare. I en pressemelding sier samferdselsminister Knut Arild Hareide at rapporten ikke inneholder noen overraskelser og avviser at det er aktuelt å starte planleggingen på nytt. Han ber prosjektet heller jobbe for å gjøre de valgte løsningene billigere.

Jernbanen reduserer klimautslipp

Den utfordringen tar prosjektdirektør Klokkersveen på strak arm.

– Vi jobber kontinuerlig med å se på tiltak som kan spare oss for kostnader, sier han.

Flere medier har omtalt rapporten og tatt tak i påstanden om at jernbanens miljøgevinst kan erstattes av elektriske biler og busser.

– Selv om alle på veiene kjørte elbil, ville likevel bygging av ny jernbane være positivt for miljøet. Jo flere som parkerer bilen til fordel for kollektivtrafikk, sykkelen eller gange – jo mer reduseres klimautslippene, sier Klokkersveen.

Sparer natur og dyrka mark

Prosjektdirektøren påpeker at det trengs veldig mange elbiler for å frakte like mange mennesker som et tog.

– Biltrafikken krever store arealer og tar betydelig mer plass enn jernbanen, særlig rundt byene. Det tar natur, friluftsområder og dyrka mark som jernbanen sparer, sier Klokkersveeen.

Prosjektet har planlagt byggestart i 2021/2022. For at det skal kunne gjennomføres må Stortinget bevilge penger til prosjektet denne våren. Regjeringen har derfor varslet at saken legges frem i mai, som en del av forslaget til revidert nasjonalbudsjett.


Publisert: 29. januar 2021 klokken 10:47

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17