Oppdrag på jernbanen går til norske firma

Siden 2019 har 97 prosent av kontraktene for utbygging av jernbanen gått til norske entreprenører. Kun fem oppdrag har gått til internasjonale aktører.

  • Utbyggingsprosjekt
  • Planprosjekt
  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 17. desember 2021 klokken 07:30

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17

pågående arbeid i jernbanesporet

Etablerte bedrifter i Norge er grunnfjellet i utbyggingen av jernbanen. Vi trenger deres gode kompetanse. Samtidig gir våre prosjekter lokale arbeidsplasser og vekst. Foto: Atle Havnerås, Bane NOR

De siste tre årene har Bane NOR tildelt 172 kontrakter. Disse oppdragene har hatt en verdi fra 10 millioner kroner opp til flere milliarder kroner. 167 av kontraktene har gått til norske entreprenører (altså bedrifter som er etablerte i Norge).

– Vi har mange gode erfaringer med utenlandske selskaper, og noen store kontrakter har gått til internasjonale virksomheter. Det er likevel de etablerte bedriftene i Norge som er ryggraden i utbyggingen av jernbanen, sier Martin Rosenlund, direktør for Kontrakt og marked i Bane NOR.

Gode lokale ringvirkninger

De fem oppdragene som er tildelt utenlandske leverandører har en estimert kontraktsverdi på 4,5 milliarder kroner. De utgjør altså tre prosent av Bane NORs entreprenører, med oppdrag verdt rundt 10 prosent av den totale porteføljen. Men når det regner på presten, drypper det på klokkeren:

Bane NORs analyser viser at de internasjonale aktørene i stor grad leier inn lokale underleverandører. I Follobane-prosjektet er rundt 70 prosent av kontraktsverdiene videreført til lokale bedrifter.

– Vi ser at kontrakter til utenlandske selskaper også får svært positive ringvirkninger. Det er ikke overraskende for oss, men det er gledelig, sier Rosenlund.

Betaler for viktig spisskompetanse

Direktøren trekker også frem kontrakten for grunnarbeidene for dobbeltsporet mellom Nykirke og Barkåker i Vestfold. Det oppdraget ble tildelt det italienske fellesforetaket Sapi Nor. Kontrakten hadde en verdi på 3,7 milliarder kroner, hvorav norske virksomheter står for over 60 prosent av verdiskapningen.

– Vi trenger både de store internasjonale aktørene og det norske leverandørmarkedet. Det gir konkurranse om kontraktene, slik at vi får mer jernbane igjen for pengene, sier Rosenlund. 

Han viser også til at de største internasjonale aktørene har spisskompetanse som vi trenger i enkelte prosjekter. Det kan for eksempel dreie seg om bygging av tunnel i løsmasser, gjennom fjell med tunnelboremaskin eller oppføring av komplekse brukonstruksjoner.

Kutter kostnader og utslipp

Bane NOR lager en kontraktstrategi for hvert enkelt prosjekt. I dette arbeidet involveres leverandørene tidlig.

– Selskapene bidrar med sin kompetanse. Det gir smarte løsninger som reduserer byggekostnader og klima- og miljøavtrykket i prosjektene. Det nære samarbeidet gjør prosjektene bedre, sier direktøren.

I Hurdalsplattformen uttaler regjeringen at offentlige anskaffelser og kontraktstørrelser må tilpasses, slik at norske bedrifter kan delta i konkurransen. Her er Bane NOR er på rett spor, fastslår Rosenlund.

– Vi er helt enige med Regjeringen på dette punktet. Ikke fordi det er en politisk ambisjon, men fordi det er en riktig kommersiell beslutning for oss. Etablerte bedrifter i Norge er vårt grunnfjell. Vi trenger deres kompetanse. Samtidig gir våre prosjekter lokale arbeidsplasser og vekst, sier han.


Publisert: 17. desember 2021 klokken 07:30

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17