Nye togspor i Brynsbakken er viktig for hele landet

I dag er Brynsbakken en flaskehals som struper togtrafikken gjennom Oslo. Å bygge nye spor vil gi folk i Stor-Oslo og resten av landet et bedre togtilbud.

  • Kapasitetsøkning i Brynsbakken i Oslo
  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 22. februar 2021 klokken 09:56

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17

Tegning av nye togspor som delvis går inn i en kulvert (tunnel) og delvis går i dagen.

Vi foreslår å legge deler av det nye sporet under lokk. Illustrasjon: Bane NOR

Jernbanen er utslippsfri transport som tar mindre plass enn biltrafikk, men i dag er kapasiteten i Østlandsområdet sprengt. Før koronaen opplevde pendlere stappfulle tog og flere forsinkelser i rushtiden. Nye spor mellom Vålerenga og Kværnerbyen vil gi plass til 5000 ekstra passasjerer hver time.  

– Derfor er det så viktig å se på helheten når vi snakker om Brynsbakken, sier Bettina Sandvin, prosjektdirektør i Bane NOR.  

Oslo bystyre skal behandle reguleringsplanen for Brynsbakken 24. mars i år. 

Ikke mer støy

Brynsbakken er en flaskehals fordi togene stopper for hverandre i et T-kryss. Det er særlig når godstog bremser at det bråker. Det blir langt mindre støy når T-krysset er borte.  

Togselskapene kan kjøre åtte ekstra tog i timen etter at vi har fått et bedre kryss i Brynsbakken. Når vi bygger nytt, sørger vi for at ingen skal få mer støy enn de har i dag. Vi ser nøye på hva som har størst effekt og får det på plass, enten det er støyskjermer, etterisolering eller nye vinduer på noen av husene. 

Opptil 25 meter høy mur

I 2016 laget vi en utredning som het «Innføring av baner mot Oslo S». I dette dokumentet vurderte Bane NOR hele 13 forskjellige alternativer.  

– Dette arbeidet ga oss kunnskap om hva som er realistisk. Det er noen som ønsker et stort lokk over det nye anlegget. Vår konklusjon er at det blir en mur på opptil 25 meter som gir lengre skolevei og deler bydelene fra hverandre, sier Sandvin.  

Lokk vil bety minst ett år uten tog 

Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune kom til samme konklusjon. Kommunen bestemte derfor at Bane NOR kun skulle utrede løsningen som er i reguleringsplanen.  

– Et stort lokk over hele området vil bety en langvarig stopp i trafikken, og minst ett år uten tog mellom Oslo og Gardermoen, Lillestrøm, Gjøvik og Trondheim. Det betyr buss for tog og en vanskeligere hverdag for svært mange mennesker i en lang periode, sier prosjektdirektøren. 

Store endringer etter lokale innspill 

Vi forstår at naboer synes det er vanskelig med en utbygging i et område som allerede opplever mye støy fra biler på E6 og tog i Brynsbakken. 

– Vi synes det er synd at utbyggingen får konsekvenser for et nabolag. Men trafikkorken på jernbanen er her, og problemet kan ikke løses noe annet sted, sier Sandvin. 

Etter innspill fra blant annet naboer og skoler har vi forandret reguleringsplanen:   

  • Vi sørger for å bevare fire verneverdige hus. 
  • Det kommeret nytt grøntområde som alle kan bruke.  
  • Vi bygger et 175 meter langt lokk over ett av de nye sporene.
  • Vi sørger for at det blir lett og trygt å gå mellom bydelene. 
  • Vålerengaparkenbevares som den er.  
  • Brua i Enebakkveien flyttes nærmere Vålerenga skole, slik at skoleveien blir kortere. 

Betyr mye for mange å komme i gang 

Sandvin påpeker at utbyggingen er en forutsetning for den nye togtunnelen under Oslo, som er under planlegging. Med ny tunnel kan det bli dobbelt så mange tog gjennom Oslo og flere avganger over hele landet. 

– Hele jernbanen er avhengig av gode løsninger i Oslo. Skal vi få til dette uten flere år med utsettelser, har vi et lite tidsvindu nå, forklarer Sandvin. 

Grunnen til hastverket er at det gamle signalanlegget på Oslo S må skiftes ut. Vi må bygge i Brynsbakken før, eller etter, vi skifter ut signalanlegget. Vi kan ikke gjøre det samtidig. At Brynsbakken kommer før signalanlegget, vil ha stor effekt for svært mange mennesker. Derfor er det viktig å gjøre det nå – ikke utsette det i fire år. 


Publisert: 22. februar 2021 klokken 09:56

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17