Nye spor for nye tog på Steinkjer

Bane NOR har bygd om og utvidet sporområdet på Steinkjer stasjon for å kunne ta imot moderne, bimodale tog som er mye lengre enn de gamle. Tirsdag 30. november ble den offisielle åpningen markert.

  • Utbyggingsprosjekt
  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 1. desember 2021 klokken 09:48

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17

Bilde av snorklipping på Steinkjer stasjon

Klippet snora: F.v. prosjektdirektør Per Vilnes i Bane NOR, ordfører Anne Berit Lein i Steinkjer og markeds- og kommunikasjonssjef Hilde Lyng i SJ Norge. Foto: Olav Nordli, Bane NOR

I løpet av 2021 og 2022 settes totalt 14 nye togsett inn i lokaltrafikken på Trønderbanen. Lengden på disse er over det dobbelte av de gamle togene For å legge til rette for det nye materiellet, gjør Bane NOR tilpasninger mange steder – blant annet på Steinkjer, hvor togene snur.

– Dette er et utbyggingsprosjekt som ikke ruver blant de aller største, men som likevel er et viktig bidrag til en bedre toghverdag i Trøndelag, sa prosjektdirektør Per Vilnes fra Bane NORs utbyggingsdivisjon.

– Har landet godt

– Jernbanefolk har mange faguttrykk som kan virke underlige på utenforstående, og her står vi altså på et hensettingsområde. Det kan høres ut som noe vi ønsker å gjemme bort og glemme, men det er altså rett og slett her togene parkeres når de ikke er ute og kjører, forklarte Vilnes.

Stasjonsområdet på Steinkjer er nå bygd om slik at det er plass til å hensette fem togsett på 113 meter. Spor 7 og 8 er nye med plass til fire sett, i tillegg er spor 6 fullstendig fornyet. Nytt dieselfyllingsanlegg, varmeposter og ombygging av signal- og sikringsanlegget har også inngått i prosjektet.

– Totalt har vi brukt om lag 160 millioner kroner, og både når det gjelder tid og penger har vi landet godt innenfor rammene for prosjektet, framholdt Vilnes, som roste entreprenøren Baneservice og samarbeidet med andre aktører i jernbanefamilien i en hektisk planleggings- og byggeperiode.

Viktig for regionen

Ordfører Anne Berit Lein i Steinkjer kommune klippet snora og løftet fram pendeltogene på Trønderbanen som en svært viktig en samferdselsåre for Innherred og nordre del av Trøndelag.

– At det nå settes inn moderne tog med nesten dobbelt så mange sitteplasser, og at vi nå i desember får noen flere avganger morgen og kveld samt i helgene, er veldig bra for Steinkjer, sa ordføreren. Samtidig la hun ikke la skjul på at hun var utålmodig etter å nå målet om to tog i timen.

– Vi vil fortsette å være utålmodige og presse på for at dette blir gjennomført, sa Lein.

5,5 milliarder

– Det satses på toget i Trøndelag. Fra 2020 til 2024 investeres det over 5,5 milliarder kroner på nye tog og infrastruktur. Samtidig skjønner jeg at det er utålmodighet, ikke minst her i denne delen av fylket, sa prosjektdirektør Vilnes.

I motsatt ende av Trønderbane-pendelen – altså på Støren – bygger Bane NOR også hensettingsspor som tas i bruk i nær framtid. På Støren kommer det også verksted og vaskehall for de nye togene. På andre stasjoner i Trøndelag har Bane NOR dessuten gjort større eller mindre tilpasninger på 22 plattformer for å ta imot de nye togene.

– Ellers er vi nå også i gang med arbeidene som skal føre fram til elektrisk drift på strekningen Trondheim-Stjørdal i 2023 og videre på Meråkerbanen til Riksgrensen i 2024, sa Per Vilnes.

Fra 2024 til 2027

Men som kjent anbefaler Bane NOR nå at to tog i timen på Trønderbanen realiseres i 2027 og ikke 2024 slik ambisjonen var. For å oppnå dette kreves blant annet bygging av nye kryssingsspor, tiltak på stasjoner og i signalsystemer.

– Vi ser nå at omfanget av nødvendige tiltak blir større og mer tidkrevende enn først antatt, samtidig som vi kan spare flere hundre millioner kroner på en samtidig utbygging med det digitale signalsystemet ERTMS, som blir ferdig her i 2027. Det er mange penger, og selv om vi gjerne skulle gjort enda mer enda raskere, er det slik vi får mest rasjonell framdrift og trygghet for gjennomføringen, framholdt Vilnes.

Noen flere avganger nå

SJ Nord har nå fått levert åtte av totalt 14 nye togsett av type 76, og opplæring av ombordpersonalet pågår nå for fullt, samtidig som togene gradvis fases inn. Samtlige skal være på plass i løpet av 2022.

Fra 12. desember utvides som nevnt togtilbudet til og fra Steinkjer. En ny tidlig avgang fra Steinkjer gjør at det blir to tog pr. time i retning Trondheim tre timer i morgenrushet. Samtidig blir det også to nye avganger fra Trondheim og nordover til Steinkjer på kvelden, samt flere tog i helgene.


Publisert: 1. desember 2021 klokken 09:48

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17