Ny togstasjon ga Holmestrand nytt liv

Det var stor ståhei da Holmestrand stasjon åpnet for trafikk i november 2016. Hele byen feiret begivenheten – nå kunne de starte byutvikling!

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 3. mars 2021 klokken 07:00

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17

Bilder av folk som står på en perrong, når toget kommer inn til stasjonen.

Nye Holmestrand stasjon ligger inne i en spektakulær fjellhall, og vakte stor oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt da den åpnet. Foto: Anne Mette Storvik, Bane NOR

På tampen av 2020 ble innbygger nummer 25 000 feiret i Holmestrand. Dette var en nyfødt liten krabat, men kommunen opplever også en betydelig vekst i tilflyttere. 312 nye innbyggere ble det i løpet av fjoråret, og dette ga en befolkningsvekst på 1,26 prosent. Noe av dette kan skyldes presset på boligmarkedet i Oslo, men kommunen prøver også å legge til rette for det gode liv i sjøkanten. I en informasjonsvideo reklamerer kommunen med strandpromenade, båtplass til 1900 båter og lover 1300 nye boliger innen 2025.

Eiendomsmarkedet

I følge Krogsveens statistikk har prisutviklingen på bolig i Holmestrand vært formidabel. Fjerde kvartal 2016 var snittprisen på 25 491 kroner mer kvadratmeter, siden har den økt jevnt og trutt til 31 600 i siste kvartal 2020.

­­– Boligprisene i gangavstand til fjellheisen, har hatt en formidabel oppgang. Jeg vet om boliger som har fått et «påslag» på en million kroner, sier Inger Christensen. Hun var næringssjef for Holmestrand da stasjonen åpnet, og har fulgt utviklingen tett til hun nylig gikk av med pensjon.

Nybygging

Sentrum av Holmestrand, langs sjøen, er i ferd til å forvandle seg totalt. Nye boligkompleks har skutt opp, som for eksempel Holmestrand brygge med 80 leiligheter og 1000 kvadratmeter til næring.
Komplekset bygges av Holmestrand Utvikling AS, som tidligere har bygd det nye biblioteket, 67 leiligheter og over 3500 kvadratmeter med butikk- og næringslokaler.

JM Eiendom var først ute, de bygde den første blokka i det de har kalt Strandholmen mens den nye stasjonen ble bygd. Denne lå mellom hotellet og strandparken Dulpen. Nå har de ferdigstilt to blokker til, på den andre siden av hotellet, med totalt 52 leiligheter.

I strandkanten ved Holmestrand stasjon skal Bane NOR Eiendom og Seltor Bolig bygge tre boligbygg på henholdsvis seks, seks og åtte etasjer som skal romme ca. 70 leiligheter. Langs sjøen skal det etableres en strandpromenade som blir en del av det sammenhengende gang- og sykkelsystemet mot sentrum i sør, og nordover langs det nedlagte jernbanesporet.  Salgs- og byggestart for prosjektet blir etter planen i 2021.

- Med sin unike beliggenhet rett ved sjøkanten og Holmestrand stasjon, er vi sikre på at prosjektet vil bli populært i boligmarkedet. Vi mener også at den nye strandpromenaden vil gi Holmestrand et flott løft, sier utviklingsdirektør Morten Austestad i Bane NOR Eiendom.

Hotell og næring

Holmestrand fjordhotell har fått nye eiere som har renovert og pusset opp. De har nå 48 rom, og reklamerer med beliggenhet og kort reisetid fra Oslo og Drammen.

– Jernbaneutbyggingen gjorde at folk turte å investere, både kommunen og private.

Markedet og aktørene skjønte at byen nå hadde fantastiske muligheter, så utviklingen har kommet helt naturlig, forteller Inger Christensen.

Hun forteller at utviklingen av havneområdet startet under byggingen av ny jernbane.

­– Før var havneområdet en endeløs rekke av parkeringsplasser. Vi bestemte oss for å åpne opp mot sjøen og bygge nytt havneområde og ny bølgebryter. Vi så at dette både ga bedre tilbud til egne innbyggere og attraktivitet. Bølgebryteren viste seg, til vår forbløffelse, å tiltrekke fiskere fra hele Østlandet. Nå ser man på muligheten for å utvide på selve vannspeilet, forteller den nybakte pensjonisten.

­– Det er også gjort en mulighetsstudie av området under fjellet ved stasjonen. Både Fylkeskommunen, Bane NOR, kommunen pluss tre firmaer har sett på hva man kan bruke de siste arealene til.
– Problemet er at det er lite sol der store deler av døgnet, så det krever gode planer for å kunne bygge boliger. Kulturanlegg, videregående skole eller ulike offentlige tjenester passer det derimot perfekt å bygge tett på stasjonsinngangen, sier Christensen. Men en ting som har kommet langt i planene, er at det skal bygges helårs badstu, som et ledd i å få mer aktivitet i området.

Priser

Holmestrand stasjon har vunnet flere priser, blant annet den gjeve Betongtavlen. I 2020 fikk prosjektet hederlig omtale fra DOGA (Design og arkitektur Norge), under utdelingen av Innovasjonsprisen for universell utforming.
– I tillegg til å bygge en fantastisk togstasjon med spesielt god belysning, har de klart å benytte muligheten ved denne stasjonen til å skape en bedre by, rett og slett, sa Torstein Bergheim Aa, industridesigner og leder for kategorien Transport i juryen hos DOGA. 

Suksess med heis

Det første året kjørte heisen mer enn en million turer. Det er ikke bare togpendlere som bruker heisen, den benyttes flittig av turgåere. Den gjør det mulig å forflytte seg mellom bydelene uten å bruke bil – noe som er lett å se i og med at det nå er ledige parkeringsplasser ved stasjonen. Det er kommunen som har driftsansvaret for fjellheisen.

Gammelt spor fikk nytt liv

Den delen av det gamle sporet som ligger mellom de to inngangene til stasjonen, bygde Bane NOR om til ny gang- og sykkelveg. En del av det gamle sporet nordover fra Holmestrand ble gjort om til tursti, som er hyppig benyttet av fastboende og besøkende.

Sårt behov for ny vei

Holmestrand sliter med at gamle E 18 går rett gjennom sentrum. Og når noe skjer på nye E 18, blir byen naturlig omkjøringsvei. Men selv med «vanlig» trafikk er veien knotete: Handelsgate kombinert med gjennomgangstrafikk er ingen god kombinasjon. Det har lenge vært ønsker og planer om ny vei (Fv. 3240) for å avlaste sentrum.

Veien skal legges på det nedlagte jernbanesporet i bak-kant av sentrumskvartalene. Den nye Fylkesveien er bare 735 meter, men gjør at sentrumskvartalene kan utvikles på en helt annen måte og de myke trafikanter kan ta byen tilbake.

Alt var klart, både finansiering og regulering, men så viste grunnundersøkelser at det var dårligere grunn enn tidligere antatt. Høyere kostnader har gjort at byggingen igjen er utsatt.
– Ettersom dette er en fylkesvei og vi har fått en fylkessammenslåing, konkurrerer vi nå med veldig mange veier om midler, konstaterer Christensen. Veien skal bygges som et spleiselag mellom fylkeskommunen, Samferdselsdepartementet, Bane NOR og Holmestrand kommune.


Publisert: 3. mars 2021 klokken 07:00

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17